• Početna>
  • Oglasi>

Akademija strukovnih studija kosovsko metohijska upisuje novu generaciju studenata

Akademija strukovnih studija kosovsko metohijska je moderna prosvetna ustanova sa višegodišnjom tradicijom i renomeom.

Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć u Leposaviću, Visoka tehnička škola strukovnih studija Zvečan u Zvečanu i Visoka tehnička škola strukovnih studija Uroševac u Leposaviću, vođeni zajedničkim ciljevima, a u najboljem interesu studenata, integrisani su 2019. godine  u Akademiju.

To trojstvo donekle programski raznorodnih škola, iznedrilo je generacije pravih profesionalaca, uspešnih u svim oblastima svog angažovanja.

Akademija kao samostalna visokoškolska ustanova, ostvaruje osnovne strukovne, specijalističke strukovne i master strukovne studije iz više oblasti. Pruža kvalitetno obrazovanje mladim generacijama, zahvaljujući perspektivnosti studijskih programa i ozbiljnoj naučnoj delatnosti, Akademija je primamljiva kako mladima sa područja Kosova i Metohije, tako i studentima iz ostalih krajeva Srbije ali i regiona.

Na tri odseka, trenutno aktivno studira 1.100 studenata. iz cele Srbije.

Iako jedna od najmlađih institucija visokog obrazovanja, Akademija zauzima značajno mesto u akademskoj zajednici cele Srbije pa i sire.

Akademija nudi mogućnost studiranja na  šest studijskih programa, dok je studijski program Energetika – jedinstven u Srbiji, od Nacionalne agencije za akreditaciju, ocenjen izuzetnom, možda i do sada najvećom ocenom 9,1.

Akademija je uspostavila i odgovarajuće mehanizme za podršku i nagrađivanje talentovanih i uspešnih studenata.

Pored mnogih projekata realizovanih tokom prethodnih godina u okviru programa Erasmus i Tempus, na Akademiji su trenutno aktivna tri projekta – NEST4WB koji se bavi novim energetskim kompetencijama i tehnologijama, PELMOB projekat koji se realizuje u cilju popularizacije električne mobilnosti i Sfera – program održivog transporta u okviru zelene energije.

Akademija svojim studentima obezbeđuje sve vidove studentskog organizovanja i delovanja kroz Studentski parlament, aktivno ih uključujući u mehnizme odlučivanja na nivou Akademije.

Akademija brine o svim aspektima studentskog života. Za studente koji dolaze iz udaljenijih gradova i mesta, obezbeđen je smeštaj u studentskim domovima.

U skladu sa navedenim, a na osnovu Dozvole za rad Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, Akademija strukovnih studija kosovskometohijska, upisaće u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija u školskoj 2024/2025. godini ukupno 450 studenata, od kojih 250 na studije iz budžeta i 200 studenata koji plaćaju školarinu.

Odsek Peć u Leposaviću upis vrši na studijskim programima: Finansije i biznis, Poslovanje malih i srednjih preduzeća i Spoljnotrgovinsko i carisnko poslovanje. Na sva tri odseka biće upisano po 30 studenata o trošku budžeta, odnosno 30 studenata koji će školovanje finansirati samostalno.

Odsek u Zvečanu, oglašava upis na studijskim programima: Zaštita od požara, Energetika i Proizvodno mašinstvo. Na ovim programima biće upisano po 30 studenata o trošku budžeta, tj. po 20 samofinansirajućih studenata.

Odsek Uroševac u Leposaviću upisuje novu generaciju studenata na strudijskim programima: Drumski saobraćaj i transport i Zaštita na radu. Na ova dva programa biće upisano po 35 studenata o trošku budžeta i po 25 studenata koji će školovanje finansirati samostalno.

U prvu godinu studija može se upisati lice koje ima završeno srednje stručno obrazovanje (trogodišnje ili četvorogodišnje) ili gimnaziju.

Da bi kandidat upisao neki od programa, u obavezi je da najpre položi prijemni ispit. Za upis na neki od studijskih programa na Odseku Peć – Leposavić potrebno je položiti testove iz dva od četiri ponuđena predmeta: Ekonomija, Matematika, Sociologija i Ekonomika i organizacija preduzeća.Na Odseku u Zvečanu, prijemni ispit se polože iz Matematike, dok je za upis na Odseku Uroševac-Leposavić neophodno položiti test iz Matematike i test Opšte informisanosti.

Prijavljivanje kandidata vršiće se u prostorijama svih odseka u Zvečanu i  Leposaviću, od 17. do 21. juna 2024. godine od 09 do 14 časova. Polaganje prijemnog ispita je 26. juna 2024. godine u 10 časova u prostorijama odabranog Odseka. Privremena rang lista biće objavljena 01. jula 2024. godine, a konačna 05. jula. Upis primljenih kandidata biće obavljen od 08. do 11. jula 2024. godine.

Izbor kandidata za upis u prvu godinu studija obavlja se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

Kandidati prilikom prijave na konkurs, uz prijavni list, podnose overene fotokopije ovih dokumenata, i to: izvod iz matične knjige rođenih, svedočanstva svih razreda prethodnog obrazovanja,  diplomu o završnom ispitu, dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 4.000,00 dinara na žiro račun Akademije strukovnih studija kosovsko metohijska broj:

840-2117666-48, poziv na broj 07-04-24

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu sa sobom ličnu kartu.

Školarina za studente koji se sami finansiraju na svim odsecima iznosi 50.000,00 dinara u više jednakih rata.

Školarina za studente strane državljane je 1000 €.

Studenti koji su stekli pravo za upis kao samofinansirajući studenti, prilikom upisa podnose overene fotokopije dokumenata sa obavezom da na dan upisa ponesu originale na uvid.

Za bliža obaveštenja obratiti se:

Akademija strukovnih studija kosovsko metohijska

Adresa: Dositeja Obradovića BB, 38218 Leposavić

Telefon: +381 28 83 780

E-mail: office@akademijakm.edu.rs

Odsek Peć – Leposavić

Adresa: Dositeja Obradovića BB, 38218 Leposavić

Telefon: +381 28 83 780

E-mail: office.pec@akademijakm.edu.rs

Odsek Zvečan

Adresa: Nušićeva br. 6, 38227 Zvečan

Telefon: +381 28 664 179

E-mail: office.zvecan@akademijakm.edu.rs

Odsek Uroševac – Leposavić

Adresa: 24. Novembar bb, 38218 Leposavić

Telefon: +381 28 84 106

E-mail: office.leposavic@akademijakm.edu.rs

Comments

Oglašavajte se kod nas

Napravite upit