• Početna>
  • Vesti>

Vlada Kosova poručila Kvinti, EU i OEBS-u: Netačno ste utvrdili činjenično stanje

Foto: Zvanična internet stranica

Vlada Kosova je reagovala na stav Kvinte, EU i OEBS-a koji se nisu složili sa vladinom odlukom o eksproprijaciji zemljišta na severu Kosova.

Vlada Kosova smatra da su Kvinta i EU pogrešno osporili činjenično stanje.

U saopštenju Vlade se navodi da izražavaju žaljenje zbog saopštenja država Kvinte, EU i OEBS-a povodom odluke od 30. maja o eksproprijaciji nekretnina u pojedinim opštinama na severu Kosova.

„U predmetnom saopštenju se pogrešno navodi činjenično stanje i iznosi pravna ocena koja nije argumentovana“, navodi se između ostalog u saopštenju kosovske vlade.

“Vlada Republike Kosovo, na predlog Ministarstva za životnu sredinu, prostorno planiranje i infrastrukturu, započela je proces eksproprijacije nepokretnosti u nekoliko opština Republike Kosovo prema važećem Zakonu o eksproprijaciji, sa cilj izgradnje infrastrukturnih projekata. Ova svrha sledi definiciju „legitimne svrhe“ definisanu kao takvu Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i jurisprudencijom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu. Tako nešto je prezentovano i na sastancima i razgovorima sa međunarodnim partnerima, koji su od Vlade Kosova zahtevali da poštuje započete sudske postupke, pre donošenja konačne odluke o eksproprijaciji u Vladi” navodi se u reagovanju kosovske vlade.

Iako naši zakoni, navode dalje, dozvoljavaju da se odluka donese uprkos postupcima koji su pokrenuti pred sudovima, Vlada je ipak čekala na odluke sudova pre nego što je pristupila konačnoj odluci.

“Jedini spor u vezi sa postupkom eksproprijacije prema strazburškoj jurisprudenciji je visina naknade”.

Protiv prethodnog rešenja za eksproprijaciju tužioci su podneli tužbu tvrdeći povredu zakona u postupku. Sudovi su utvrdili da tužioci, sa izuzetkom malog broja, nisu imali legitimitet u postupku, jer nisu vlasnici nepokretnosti koje su bile predmet eksproprijacije. U konačnoj odluci, Vlada je odrazila odluke sudova i isključila imovinu uspešnih tužilaca iz eksproprijacije, navode iz Vlade Kosova.

Zakon u ovom slučaju je primenjen na isti način kao iu svim drugim slučajevima eksproprijacije za javni interes na celom Kosovu. Verujemo da se svi slažu da pred zakonom svi regioni Kosova treba da budu tretirani isto i jednako, tvrde.

Takođe, izražavamo zabrinutost što se izjava odnosi na eksproprijaciju u nekim opštinama na Kosovu kao „opštinama sa srpskom većinom“, poručuju iz Vlade Kosova.

„Izgradnja infrastrukturnih projekata, uključujući policijske stanice, pomoći će u sprečavanju nasilja, borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Reč je o legalnim i legitimnijim ciljevima koji doprinose jačanju sprovođenja zakona i, pre svega, bezbednosti građana koji su dugo bili izloženi nasilju i teroru kriminalnih grupa predvođenih Milanom Radojčićem, takođe sankcionisanim od Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva“, navodi se u reagovanju Vlade Kosova.

Kako je utvrđeno, navodi se dalje u saopštenju, u Izveštaju eminentnih pravnika Saveta Evrope, Kosovo ima napredno zakonodavstvo koje obezbeđuje visoku zaštitu ljudskih prava i sloboda, posebno onih nevećinskih zajednica. Eminentni pravnici su zaključili da: Kosovski pravni okvir je bio pod jakim uticajem međunarodne zajednice i prevazilazi međunarodne standarde, tvrde iz Vlade Kosova.

“Opštine na Kosovu imaju posebne i relevantne nazive i vlada ih ne naziva opštinama sa albanskom, srpskom, turskom, itd. jer to nije u skladu sa multietničkim karakterom kosovskog ustava. Eksproprijaciju treba ocenjivati u smislu zakonitosti, ljudskih prava i javnog interesa, a ne u smislu etničke pripadnosti građana”, navodi se između ostalog u saopštenju Vlade Kosova.

Comments

Pročitaj još