• Početna>
  • Vesti>

Ambasade Kvinte, EU i OEBS: Vlada prekršila sopstvene zakone i propise tokom eksproprijacije

Foto: Priština, Radio Mitrovica sever

Ambasade Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država, zajedno sa Kancelarijom EU na Kosovu i Misijom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju na Kosovu, u zajedničkom saopštenju izražavaju žaljenje zbog odluke Vlade Kosova donete 30. maja da finalizuje eksproprijaciju preko 100 parcela zemlje u opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova.

“Nekoliko naših misija je prethodno podelilo sa Vladom procene međunarodnih pravnih stručnjaka, uključujući i misiju Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu, koje ukazuju da je Vlada prekršila sopstvene zakone i propise zbog proceduralnih i tehničkih nedostataka tokom procesa eksproprijacije. Napominjemo da je kosovski pravosudni sistem identifikovao slične pravne zabrinutosti u vezi sa preliminarnom odlukom o eksproprijaciji, koje Vlada još uvek nije rešila” stoji u saopštenju.

U tekstu se dalje navodi da dok je imovina nekih podnosilaca tužbi uklonjena iz konačne odluke o eksproprijaciji, ambasade izražavaju žaljenje što Vlada Kosova nije sačekala da svi otvoreni sudski postupci budu u potpunosti rešeni pre donošenja ove odluke.

“Neophodno je da Vlada uloži napore kako bi osigurala da aktivnosti eksproprijacije budu u skladu sa zakonom, da se poštuje zakonski postupak i da se u potpunosti poštuju prava vlasnika imovine i zainteresovanih strana. Pored toga, izneli smo Vladi svoju zabrinutost da nacrt zakona o eksproprijaciji nije u skladu sa obavezama koje je Kosovo preuzelo prema Ahtisarijevom planu i ohrabrili smo Vladu da modifikuje zakon u skladu sa tim pre nego što ga usvoji”ističe se u tekstu.

Potpisnice zajedničkog saopštenja ohrabruju Vladu Kosova da se pridržava vladavine prava i dobrog upravljanja, kao temelja živih, demokratskih društava.

“Takođe, pozivamo Vladu da potvrdi svoju posvećenost principima Ahtisarija, uključujući zaštitu i promociju prava nevećinskih zajednica” dodaje se na kraju saopštenja.

Comments

Pročitaj još