• Početna>
  • Vesti>

OEBS: Kosovske institucije da obezbede jednak pristup socijalnom stanovanju svim ugroženim zajednicama

Foto: Radio Mitrovica sever

Misija OEBS-a objavila je danas svoj najnoviji tematski izveštaj pod nazivom „Procena socijalnog stanovanja i stambene izgradnje na Kosovu 2018 – 2023“, koji je pregledao situaciju socijalnog stanovanja u 34 opštine na Kosovu u poslednjih šest godina.

U izveštaju se zaključuje da su opštine preduzele važne korake u pripremi i sprovođenju programa socijalnog stanovanja i da su korisnici uglavnom izabrani u skladu sa uslovima propisanim zakonom.

„Međutim, u izveštaju se napominje da opštine nisu uvek ispunjavale svoje obaveze u pogledu procene potreba za socijalnim stanovanjem, izdvajale potrebne ljudske i finansijske resurse, blagovremeno pripremale i odobravale programe socijalnog stanovanja, niti su tražile sredstva od centralnog nivoa za praćenje i sprovođenje ovih programa“, saopšteno je iz OEBS-a.

Takođe, kako se navodi, izveštaj konstatuje da je postojao opšti nedostatak transparentnosti u vezi sa poreklom podnosilaca zahteva/korisnika i odsustvo raščlanjenih podataka u odnosu na pol ili nevećinske zajednice, što je od suštinskog značaja za identifikaciju ugroženih grupa ili grupa u nepovoljnom položaju kojima je potreban smeštaj.

„Drugi raščlanjeni podaci, kao što su osobe sa invaliditetom, raseljena lica ili žrtve nasilja u porodici ili nasilja nad ženama, generalno takođe nisu uključeni“, dodaje se.

Nalazi u izveštaju dalje ukazuju da su akteri trećih strana igrali glavnu ulogu u stambenoj izgradnji na Kosovu tokom 2018-2023.

„Na osnovu prikupljenih podataka, opštine su imale rastuću tendenciju da se okreću trećim stranama, uglavnom nevladinim organizacijama da grade privatne kuće za korisnike umesto izgradnje socijalnih stanova kako je predviđeno kosovskim Zakonom o socijalnom stanovanju“, ističe se u saopštenju.

Iako je podrška ugroženim porodicama kroz izgradnju privatnih stanova dobrodošla i u nekim slučajevima neophodna, izaziva zabrinutost da li je ovo najprikladniji način za rešavanje pitanja stanovanja koji garantuje jednak tretman za sve zajednice, kazao je Biljbil Kastrati, nacionalni pravni službenik u Misiji OEBS-a na Kosovu.

„Stoga, naš izveštaj preporučuje da institucije budu odgovorne i transparentne u vezi sa finansiranjem koje dobijaju vaninstitucionalni akteri, kao i da kriterijumi za odabir korisnika budu u skladu sa važećim zakonodavstvom“, poručio je Kastrati.

Izveštaj se završava preporukama koje su posebno prilagođene ključnim institucijama u ovoj oblasti na Kosovu: Ministarstvu za životnu sredinu, prostorno planiranje i infrastrukturu i opštinama sa ciljem da se ojača sistem socijalnog stanovanja kako bi se obezbedile jednake stambene mogućnosti za sve ugrožene zajednice na Kosovu.

Celokupan izveštaj OEBS-a možete pročitati OVDE.

Comments

Pročitaj još