• Početna>
  • Vesti>

Pristižu računi, a danas i leci sa uputstvom za uštedu struje; “Elektrosever” poziva na potpisivanje ugovora

Foto Radio Mitrovica sever

Prvi računi za struju od strane kompanije „Elektrosever“ za utrošenu električnu energiju u februaru mesecu pristigli su pojedinim domaćinstvima u četiri opštine na severu Kosova. Račune još uvek nisu dobili svi potrošači iako na računima stoji da je rok za plaćanje električne energije 10. mart.

Uz paušalni račun koji iznosi 21,60 evra, građanima je prosleđen i ugovor koji bi trebalo da se potpiše sa distributerom odnosno, kako se navodi sa kompanijom za snabdevanje električnom energijom i distributivne usluge Elektrosever doo, čiji je osnivač AD „Elektroprivreda Srbije“ Beograd. Ova kompanija je, kako kažu, osnovana radi sigurnijeg snabdevanja i distribucije električne enrgije na severu Kosova

Međutim u članu 5. Ugovora, koji je dostavljen uz paušalni račun (21,60 evra), stoji da je rok za plaćanje računa 28. dan u mesecu, za prethodni mesec. Međutim, dok u predračunu za utrošenu električnu energiju za mesec februar piše da je rok za plaćanje 10. mart.

Ugovor o prodaji električne energije sa potpunim snabdevanjem ima 17 članova u kojima se objašnjava koje su obaveze i prava krajnjih korisnika ali i distributera a to je „Elektrosever“.

Danas su, uglavnom u ulazima stambenih zgrada, građani naišli na letke sa pozivom „Pozivamo Vas da sklopite ugovor sa kompanijom Elektrosever i nastavite nesmetano korišćenje električne energije pod najpovoljnijim uslovima. Vaš Elektrosever“, ali i uputstvom za uštedu električne enrgije.

Poručili su i to da, osim kompanije Elektrosever doo, postoje i drugi registrovani snabdevači a da građani mogu da izaberu sa kim žele da zaključe ugovor o snabdevanju električnom energijom.

Ukoliko se ne sklopi ugovor sa nijednim od njih „Operator distributivnog sistema (Kosovska kompanija za distibuciju električne energije – KEDS) će vam verovatno omogućiti korišćenje usluga univerzalnog snabdevača koje pruža KESCO (Kosovska kompanija za snabdevanje), po višim cenama. A ukoliko ni nakon dodatnih 60 dana ne sklopite ugovor ni sa jednim snabdevačem i ne platite KESCO-u račun za utrošenu električnu energiju – doći će do obustave u isporuci električne energije“, navodi se u uputstvu kompanije “Elektrosever” 

Comments

Pročitaj još