• Početna>
  • Vesti>

Dačić: Očekujemo odlučnije delovanje međunarodne zajednice prema kršenju prava Srba na KiM

Foto: Tanjug

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da su, kao i da je njihova dosledna primena ključni činilac napretka i zalog opstanka i vrednosti na kojima se čovečanstvo zasniva, ali i da Srbija očekuje veću pažnju i odlučnije delovanje međunarodne zajednice prema dugotrajnoj i teškoj diskriminaciji i kršenju osnovnih ljudskih prava nad Srbima na Kosovu i Metohiji. 

On je to rekao na Segmentu na visokom nivou 55. zasedanja Saveta UN za ljudska prava u onlajn formatu i istakao da je Srbija snažno posvećena zaštiti i promociji ljudskih prava, kao jednom od temelja našeg društva, opredeljenog da živi u atmosferi tolerancije i solidarnosti, navodi se u saopštenju Ministarstva.

On je istakao da svet danas obiluje primerima kršenja osnovnih ljudskih prava, kao i da za Srbiju, tragedija kroz koju već više decenija prolazi deo njenog stanovništva u Autonomnoj Pokrajini Kosovo i Metohija predstavlja posebno bolan i neprihvatljiv primer. 

“Naš narod na Kosovu i Metohiji već četvrt veka živi u atmosferi straha od progona i nasilja. Srbima su sistematski uskraćena mnoga osnovna ljudska prava, garantovana Poveljom UN i drugim temeljnim međunarodnim dokumentima, uključujući pravo na slobodu kretanja, na slobodno izražavanje volje na izborima, pravo na imovinu, ekonomski razvoj, pa čak i pravo na život”, rekao je Dačić.

Prema njegovim rečima na teritoriji KiM je ugrožen opstanak jednog naroda na njegovim vekovnim ognjištima, zbog čega nikoga ne treba da čudi činjenicu da je u ovakvim uslovima, povratak na Kosovo i Metohiju za više od 200.000 lica, koja su duže od 25 godina u internom raseljenju, nezamisliv, kao i da je više od 14 odsto preostalih Srba napustilo prostor KiM i to samo u proteklih godinu dana. 

“U nizu kontinuiranih jednostranih poteza Privremenih institucija samouprave u Prištini, najnoviji je nelegalna odluka o ukidanju prometa srpske valute – dinar na prostoru Kosova i Metohije. Suštinski cilj ovakvih poteza potpuno je jasan – nestanak srpske populacije sa prostora Kosova i Metohije. Ova odluka suštinski vodi ka ekonomskom iscrpljivanju najranjivijih segmenata populacije, čime se otežava ili kompletno sprečava priliv socijalnih davanja i zarada, ne samo korisnicima, već i institucijama koje se finansiraju iz budžeta, poput bolnica, škola i drugih ustanova od opšteg značaja”, rekao je Dačić.

Kako je rekao, ne treba posebno podsećati da primarna odgovornost za prevazilaženje navedenog tragičnog stanja i omogućavanje uslova za održivi povratak, uz postizanje trajnog rešenja raseljenja, leži na nadležnim telima Ujedinjenih nacija i podršci ključnih političkih faktora unutar međunarodne zajednice.

Zbog toga, istakao je Srbija očekuje veću pažnju i odlučnije delovanje međunarodne zajednice prema ovoj dugotrajnoj i teškoj diskriminaciji i kršenju osnovnih ljudskih prava nad Srbima na Kosovu i Metohiji. 

Dačić je rekao i da Srbija pridaje najveći značaj promovisanju standarda ljudskih prava i jačanju kapaciteta za njihovo sprovođenje, što čini svojim objektivnim i neselektivnim pristupom, uz jačanje nacionalnog zakonodavstva i unapređenje postojećih mehanizama, kao i da u skladu sa praksom aktivne saradnje sa Savetom za ljudska prava, Srbija ima otvoren poziv specijalnim procedurama.

“Podsećam i da je Srbija prošle godine u okviru Četvrtog ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda u interaktivnom dijalogu predstavila svoj nacionalni izveštaj. Srbija je tada prihvatila više od 90 odsto preporuka, demonstrirajući time svoju posvećenost njihovoj realizaciji. Srbija je u prethodnoj godini učinila dodatne korake kojim su unapređeni njeni kapaciteti za realizaciju nacionalnih ciljeva u pogledu jačanja vladavine prava u domenu ljudskih prava”, rekao je on.

Prema njegovim rečima, to se posebno odnosi na pitanja položaja izbeglica, prava dece i prava osoba sa invaliditetom, kao i na iskorenjivanja rasne i verske diskriminacije i podsticanja na nasilje s tim u vezi. 

On je najavio da se uskoro očekuje i usvajanje nove Strategije za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica  za period od 2024. do 2030. godine, kao i da je Srbija duboko uverena u značaj multilateralizma i dijalog kao najbolji način rešavanja brojnih izazova sa kojima se čovečanstvo suočava u ovom sve komplikovanijem međunarodnom okruženju.

“I dalje nepokolebljivo verujemo u sistem međunarodnog prava zasnovan na Povelji UN. Cenimo da je doprinos svake zemlje ponaosob važan u ovom globalnom mozaiku, a Republika Srbija će nastaviti da pruža svoju podršku ovim stremljenjima”, zaključio je on.

Comments

Pročitaj još