• Početna>
  • Vesti>

Bivši predsednik Ustavnog suda: Srpski advokati su u pravu, valuta se ne određuje Uredbom CBK već zakonom

FOTO: Profesor Enver Hasni/Fakteplus

Srpski advokat sa Kosova, Vasilije Arsić, zajedno sa još trojicom svojih kolega, predao je Ustavnom sudu Kosova pitanje nove Uredbe Centralne banke Kosova koja reguliše gotovinsko poslovanje i koja priznaje evro kao jedinu zvaničnu valutu na Kosovu, čime se dinar isključuje iz upotrebe. Kako Arsić tvrdi, Uredba CBK-a je suprotna Ustavu, zato što CBK nema pravo da donosi takve odluke jer je po Ustavu Kosova pitanje valuta regulisano zakonom, a ne propisom. Srpski advokat kaže da Kosovo još nema zakon koji reguliše koja valuta važi, a prema njegovim rečima, i dalje važi propis UNMIK-a koji priznaje dinar kao legalnu valutu.

O ovom pitanju u ekskluzivnom intervjuu za Gazetu Express govorio je bivši šef Ustavnog suda i jedan od najboljih poznavalaca Ustava Kosova, Enver Hasani.

Kazao je da je srpski advokat u pravu kada kaže da pitanje određivanja valute ne može da bude regulisano Uredbom, ali i da Ustavni sud nije bilo pravo mesto za žalbu.

Ujedno kaže i da niko ne može ustavno da ospori Uredbu CBK-a, jer nema ustavno ovlašćenje.

Pojašnjava da Uredba CBK nije uredba vlade niti njen pravni akt i da se kao takva može osporiti samo u pogledu zakonitosti prema važećem zakonu za administrativne sukobe. O tome, kazao je, odlučuju redovni sudovi.

Hasani odbacuje tvrdnje srpskog advokata o validnosti propisa UNMIK-a, pojašnjavajući da je nadgledana nezavisnost prestala 2012. godine i da je od tada Ustav Kosova najviši pravni akt u zemlji.

Govoreći o pravnoj snazi Uredbe CBK, i on kaže da se pitanje valuta može regulisati samo zakonom i da nigde u svetu tako nešto nije definisano podzakonskim aktima.

Ukratko, Hasani kaže da CBK nema ni zakonska ni ustavna ovlašćenja da navede nacionalnu valutu kao sredstvo plaćanja, sama ili sa drugima.

Da li je Kosovo regulisalo pitanje valuta u skladu sa zakonom i Ustavom i da li u pravnom smislu ima problema sa novom Uredbom CBK?

Uvođenje evra kao sredstva plaćanja na Kosovu doneto je još odlukom UNMIK-a. Kao što je poznato, Kosovo je sa Ahtisarijevim planom i sa Ustavom na snazi jednostrano preuzelo primenu zakonskih struktura UNMIK-a, uključujući i ovu u vezi sa označavanjem evra kao sredstva plaćanja. U užem i potpuno pravnom smislu nije sporno da je evro sredstvo plaćanja. U toj odluci UNMIK-a, međutim, nije rečeno da je evro jedino sredstvo plaćanja, jer se kao takav navodi i srpski dinar. Zbog toga se već duže vreme i toleriše srpski dinar kao takođe sredstvo plaćanja. Ovde, dakle, nije reč o ustavnoj garanciji – evro nema takav status. Član 11.1 Ustava precizira da se na Kosovu koristi jedinstvena valuta, a evro nije definisan kao takav.

Kakva je vaša analiza u vezi sa tvrdnjama srpskog advokata koji kaže da se pitanje valute ne može regulisati propisima već samo zakonom i da Kosovo nema takav zakon?

Srpski advokat je u pravu u pogledu činjenice da norma za sprovođenje člana 11.1 Ustava Kosova nikada ne može biti podzakonski akt, kao što je Uredba CBK.

Da li je moguće da Ustavni sud ovakvu Uredbu CBK proglasiti neustavnom, može li to biti tema kojom se može baviti Ustavni sud?

Ne, srpski advokat ne može biti stranka u postupku pred Ustavnim sudom po ovom pitanju. Nedostaje joj aktivan legitimitet, tako da ne spada ni u jednu od kategorija ovlašćene stranke u smislu člana 113. Ustava Kosova. Ovu uredbu niko ne može osporiti Ustavnom sudu, jer nema ustavno ovlašćenje iz člana 113. Ustava. Pravni akt u pitanju, tj. Uredba CBK, nije vladina uredba niti njen pravni akt. Akti nezavisnih institucija i agencija mogu se osporavati samo u pogledu njihove zakonitosti prema važećem zakonu o upravnim sporovima. Ovakve predmete rešavaju redovni sudovi, odnosno odeljenje za administrativna pitanja Osnovnog suda u Prištini.

Pošto Kosovo, prema rečima srpskog advokata, nema zakon o valuti, može li se za pravni osnov uzeti uredba UNMIK-a o ovom pitanju, pa da Ustavni sud odlučuje na osnovu ove uredbe UNMIK-a?

Ne. Prošlo je vreme kada su važila pravila UNMIK-a i Ahtisarijev plan za to. Kosovo je imalo rok za usaglašavanje pravno-ustavnog poretka nakon nezavisnosti 17. februara 2008. godine i taj period je istekao. Za potrebe direktnog delovanja u pravnom poretku Kosova, pravila UNMIK-a ili Ahtisarijev plan nikada ne mogu da se primenjuju. U septembru 2012. godine nadgledana nezavisnost je zatvorena i takve odredbe su uklonjene iz Ustava Kosova, koji je danas najviši pravni akt u zemlji.

Koja je pravna moć Uredbe CBK-a, pa da li postoji potreba da se nešto poput valutnog rada definiše zakonom?

Da, samo po zakonu može da se razbije norma iz člana 11.1 Ustava Kosova. Nikada i nigde ni u jednoj državi nije dozvoljeno podzakonskim aktom definisati nacionalnu valutu. To se čini ustavom ili zakonom prema izričitom ustavnom ovlašćenju. U našem slučaju, tako nešto bi moralo biti utvrđeno zakonom, razbijajući ovlašćenje iz člana 11.1 Ustava. Trenutni zakon koji je na snazi za CBK, nažalost, nije uradio tako nešto, što se gasi uređivanjem njegovih članova 16 i 17. Štaviše, član 16.1 predviđa da će „valuta Kosova biti određena zakonom u skladu sa čl. 11. Ustava“. Ova formulacija ovog zakona je čudna jer govori kao da su usta kosovskog ustavotvorca. Nema potrebe da Zakon o CBK ukazuje da je valuta određena zakonom, jer to kaže član 11.1 Ustava. Međutim, ukratko, CBK nema ni zakonsko ni ustavno ovlašćenje da navede nacionalnu valutu kao sredstvo plaćanja (sam ili zajedno sa drugima).

Comments

Pročitaj još