• Početna>
  • Vesti>

Delegacija beogradskog Univerziteta u poseti kolegama u Kosovskoj Mitrovici: Za akademsku zajednicu Srbije, Kosovo nije dnevno pitanje

Foto: Radio Mitrovica sever

Povodom slave prosvetnih ustanova Svetog Save, delegacija Univerziteta u Beogradu na čelu sa rektorom prof. dr Vladanom Đokićem, obišla je danas Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Prof. dr Đolić je prisustvovao sednici Rektorskog kolegijuma, održanoj danas u Rektoratu. Tom prilikom, on je podsetio na vremena u kojma su se prosvetiteljskom delatnošću bavili Svet Sava, a onda par vekova nakon njega i Dositej Obradović i podvukao da su tada vremena bila i teža, ali da je srpski narod uspeo da i u bezizlaznim situacijama,  iznese svoju nacionalnu ideju i ispuni ambiciozno zadate ciljeve.

„Dozvolite mi da kao rektor najstarijeg i najvećeg univerzteta u regionu kažem da za akademsku zajednicu Srbije, Kosovo nije dnevna ni politička tema, već stalna svakodnevna realnost u neprestanom profesionalnom radu na gotovo svim našim fakultetima i u kolegijalnom nastojanju da profesorima, saradnicima i studentima sa ovog univerziteta, pomognemo da u izuzetno teškim i neretko vrlo opasnim okolnostima, održe i unaprede svoj esencijalno važan posao u obrazovanju i nauci“ poručio je Đokić.

Dodao je da su vrata 31 fakulteta i 11 instituta koliko ih funkcioniše pri Univerzitetu u Beogradu, uvek otvorena za profesore i studente sa ovih prostora.

Naglasio je da se kontinuirana saradnja profesora, saradnika i studenta sa dva univerziteta pre svega odvija na nivou KONUS-a i SKONUS-a, ali i kroz bojne naučno – istraživačke projekte, gostujuća i redovna predavanja, česte posete i humanitarne akcije.  Istakao je da će se sa tim nastaviti.

„Želimo, i pomagaćemo u tome, da ovaj Univerzitet ostane jedan od najjačih stubova opstanka Srba na njihovom Kosovu i Metohiji“, poručio je Đokić.

Pozdravljajući goste, rektor prištinsog Univerziteta prof. dr Nebojša Arsić je rekao da je ova poseta znak koliko kolege sa drugih univerziteta uvažavaju kolege i studente u Kosovskoj Mitrovici, koliko pružaju podršku imajući u vidu okolnosti pod kojima ova visokoškolska ustanova radi.

„Podrška naših kolega sa drugih univerziteta u Srbiji je za nas od posebnog značaja.Izuzetno nam je važna i daje nam podsticaj da istrajemo u ovim teškim okolnostima“ rekao je Arsić i podsetio da je i prištinski Univerzitet počeo sa radom pre više od pola veka kao deo Univerziteta u Beogradu.

Ta saradnja nikada nije prekinuta.

„Mi smo kao univerzitet članovi univerzitetske zajednice Srbije tzv. KONUS-a, gde se redovno srećemo i obavljamo aktivnosti  od zajedničog interesa. Ta saradnja je za nas izuzetno bitna. Ona predstavlja sponu nas sa državom Srbijom jer je za nas imperativ da ostanemo u obrazovnom sistemu Republike Srbije znajući političke okolnosti u kojima se trenutno nalazimo. Mi radimo po zakonima Republike Srbije, posebno kada se radi o Zakonu o visokom obrazovanju , poštujemo sve propise i trudimo se da naši studenti kroz SKONUS  – krovnu organizaciju studenata Srbije, učestvuju  u svim aktivnostima koje se tiču njihovog života i rada na univerzitetu“ rekao je Arsić.

Nakon Rektorskog kolegijuma, delegacija je prsustvovala rezanju kolača i programu koji je povodom Savindana organizovan na FTN-u.

Tokom boravka u Kosovskoj Mitrovici, delegacija sa beogradskog Univerziteta je obišla Rektorat, Medicinski fakultet, Fakultet tehničkih nauka i Studentski centar.

Univerzitet u Prištini začet je 1958. godine, osnivanjem Više pedagoške škole u Prištini. Prvi fakultet koji je 1960. godine osnovan na Kosovu i Metohiji, bio je Filozofski fakultet. Sledi izdvajanje Prirodno-matematičkog i Filološkog fakulteta. Potom se 1961. osniva Pravni fakultet, iz njega nastaje i Ekonomski. FTN je osnovan 1965, a Medicinski 1969. Svi ovi fakulteti do 1970. fnkcionišu kao prosvetne jedinice Univerziteta u Beogradu. Od tada pa do danas, Univerzitet u Prištini je velika visokoškolska institucija koja u svom sastavu broji deset fakulteta.

Comments

Pročitaj još