• Početna>
  • Vesti>

Zajednička izjava u Skoplju – izuzetan značaj saradnje u regionu i integracija u EU

Foto: Federalna.ba

Lideri Zapadnog Balkana usvojili su na skupu “Plan rasta: Zapadni Balkan i Evropska unija” održanom u Skoplju zajedničku izjavu, u kojoj se ističe izuzetan značaj saradnje u regionu i ukazuje da Plan rasta predstavlja novu priliku za promociju ekonomskog i socijalnog približavanja regiona Evropskoj uniji.

U izjavi od 11 tačaka usvojenoj na jučerašnjem skupu navodi se da zajednički napori zemalja Zapadnog Balkana imaju za cilj ne samo jačanje integracije regiona, već i približavanje široj integraciji u jedinstvenom tržištu EU.

U prvoj tački je navedeno da su lideri, “uz prepoznavanje zamršenog geopolitičkog pejzaža koji karakterišu ruska agresija protiv Ukrajine i tekuća kriza na Bliskom istoku”, istakli ”izuzetan značaj” saradnje u regionu i integraciju sa Evropskom unijom i posvećenost unapređenju slobode kretanja kapitala, robe, usluga i ljudi.

U drugoj tački se navodi da se priznaje značaj zaključaka predsedavajućeg samita Berlinskog procesa u Tirani od 16. oktobra 2023. i Briselske deklaracije iz samita EU-Zapadni Balkan od 13. decembra 2023. godine.

Dalje se naglašava da novi Plan rasta Zapadnog Balkana predstavlja novu priliku za promociju ekonomske i socijalne konvergencije regiona sa Evropskom unijom kao sredstvom za napredovanje u procesu pristupanja i ističe posvećenost tome da se iskoriste mogućnosti koje Plan rasta pruža.

”Spremni smo za implementaciju ovog sveobuhvatnog Plana, ukorenjenog u postupnoj integraciju u jedinstveno tržište EU, poboljšanu regionalnu ekonomsku integraciju, ubrzane fundamentalne reforme, poštovanje demokratije, osnovnih prava i vrednosti i vladavine prava, uključujući one koje se bore protiv korupcije i suzbijaju političko mešanje u nezavisne institucije koje treba podjednako da služe svim građanima”, navedeno je u izjavi.

Dodaje se da se Plan rasta posmatra kao šansa za podsticanje i sprovođenje ključnih reformi ka zatvaranju jaza u konvergenciji sa EU, što će podstaći razvoj, uključujući socio-ekonomski reforme, tokom ključnog trenutka u procesu proširenja.

“U tom duhu započeli smo pripreme za implementaciju Plana rasta, uključujući razvoj strateških reformskih planova koji usmeravaju akcije i investicije u naredne četiri godine”, piše u zajedničkoj izjavi.

Lideri su naveli da se reformski programi zasnivaju na pojedinačnim naporima u okviru ključnih ekonomskih reformi, za koje se obavezuju da će nastaviti da unapređuju i podržavaju, i da će Plan rasta dopuniti postojeću podršku pretpristupnoj pomoći i pružiti dodatni podsticaj implementaciji investicionog plana i reformi na putu pristupanja EU.

“Zajedno, kao region, koncentrisaćemo naše napore na promovisanje regionalne ekonomske integracije kroz zajedničko regionalno tržište zasnovano na pravilima i standardima EU dok istovremeno unapređujemo otvaranje tog tržišta ka jedinstvenom tržištu EU”, navedeno je u izjavi.

Lideri su istakli da cene podršku EU u tom procesu i da su posvećeni pripremi za ambiciozni nastavak aktuelnog CRM akcionog plana, naglašavajući značaj saradnje sa Regionalnim savetom za saradnju, Ceftom, Energetskom zajednicom i Transportnom zajednicom, kao i sa Komorskim investicionim forumom u tom procesu.

Kolektivni doprinos Planu rasta

U izjavi se ističe da, uz prepoznavanje potrebe za kolektivnim doprinosima razvoju Plana rasta, zajednički napori imaju za cilj ne samo jačanje integracije unutar regiona, već i da ”utru put i budu odskočna daska za širu integraciju sa jedinstvenim evropskim tržištem”.

Navodi se da će se to sastojati od ubrzanja zajedničkih poduhvata za olakšavanje regionalne trgovine, smanjenje negativnog uticaja necarinskih mera, otvaranje uslužnog sektora i olakšavanja kretanja radnika.

”Potvrđujući da je EU otvorena za razmatranje predloga iz Plana rasta čiji je cilj unapređenje ekonomske integracije Zapadnog Balkana sa EU i unutar regiona, pojačaćemo napore da se uskladimo sa pravilima jedinstvenog tržišta EU”, navodi se u zajedničkoj izjavi.

Dodaje se da će biti otvoreni relevantni sektori za susede, na način koji se pridržava principa zajedničkog regionalnog tržišta i pravila EU u cilju očuvanja integriteta jedinstvenog tržišta EU sa jednakim uslovima.

”Čvrsto verujemo da će Instrument za reformu i rast opipljivo unaprediti proces pristupanja za naše građane i doprineti smanjenju socijalnog i ekonomskog jaza u regionu, uz stvaranje poluge za implementaciju tržišno orijentisanih reformi koje generišu rast”, dodaje se u zajedničkoj izjavi lidera sa skupa u Skoplju.

Comments

Pročitaj još