Nasim Haradinaj pušten na slobodu

Foto: Telegrafi

Predsednica Specijalizovanih veća Kosova Ekaterina Trendafilova donela je odluku da se kazna izrečena Nasimu Haradinaju izmeni i da se Haradinaj 14. decembra 2023. godine ili približno tog datuma pusti na slobodu, pod uslovima iznetim u odluci. Ti uslovi ostaju na snazi do isteka kazne od četiri godine i tri meseca koju je izrekao panel Apelacionog suda, navedeno je u saopštenju Specijalizovanih veća Kosova.

Kako je to predviđeno članom 51 Zakona o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu , predsednica Specijalizovanih veća konsultovala se sa sudijama panela koji su izrekli kaznu, razmotrila faktore iznete u pravilu 196 Pravilnika o postupku i dokazima i uzela u obzir i sednicu na kojoj je saslušala Haradinaja. Pored toga, kako je već utvrdila u odluci od 12. oktobra 2023. o ublažavanju ili izmeni kazne Haradinaja, predsednica je u vidu imala i izveštaj sekretara Specijalizovanih veća o vladanju Haradinaja u pritvorskom objektu Specijalizovanih veća, stoji dalje u saopštenju.

Navodi se da je Trendafilova zaključila da su krivična dela za koja je Haradinaj osuđen “nesumnjivo teška, imajući u vidu zastrašujući efekat koji je otkrivanje poverljivih informacija imalo u odnosu na (potencijalne) svedoke, ali da niz faktora govori u prilog izmeni kazne”.

Konkretno, Trendafilova je zaključila da je Haradinaj tokom vremena provedenog u pritvorskom objektu
imao priliku da razmisli o svojim postupcima i da se u izveštaju sekretara navodi da se u proteklih nekoliko meseci pridržavao pravila koja tamo važe. Osim toga, ona je navela i da je Haradinaj izrazio kajanje i čvrstu rešenost da se ubuduće uzdrži od radnji koje bi mogle predstavljati krivična dela protiv pravosuđa i da se pridržava svih uslova iz odluke o puštanju na slobodu. Trendafilova je naglasila da će odluka biti povučena ukoliko se Haradinaj ne bude pridržavao nekog od uslova iznetih u njoj. zaključuje se u saopštenju.

Comments

Pročitaj još