Danas je Sveti Luka

Danas je Sveti Luka, apostol i jevanđelist, svedok Hristovih čudesa i pratilac apostola Pavla.

Sveti Luka, svedok je Hristovih čudesa i pratilac apostola Pavla. Grk po rođenju, pre krštenja neznabožac, po zanimanju lekar, bio je izuzetno obrazovan, sa velikim darom za slikarstvo.

Na Svetog Luku koncima se opasuju torovi da vukovi ne bi davili stoku. U južnoj Srbiji se po prvom gostu koji uđe u kuću na Lučindan gata kakva će zima ili godina biti.

Danas ne smete da budete preki i nervozni jer je Sveti Luka bio blag i miran, uvek je pomagao ljudima.

Comments

Pročitaj još