• Početna>
  • Vesti>

Svetski dan prve pomoći: Prva pomoć u digitalnom svetu

Foto: Crveni krst Srbije

Organizacije Crvenog krsta danas širom sveta obeležavaju Dan prve pomoći, skrećući pažnju javnosti o značaju poznavanja prve pomoći za pojedinca i za društvenu zajednicu.

Godišnje više od 14 miliona ljudi u organizacijama Crvenog krsta širom sveta nauči kako da pruži prvu pomoć, navodi se u saopštenju.

U Srbiji svake godine više od 10.000 školske dece i mladih i isto toliko odraslih osoba izloženih riziku zbog posla ili učešća u saobraćaju, nauči veštine prve pomoći u organizacijama Crvenog krsta.

Tema ovogodišnjeg Svetskog dana prve pomoći glasi: ”Prva pomoć u digitalnom svetu ”. Digitalna tehnologija danas omogućava svakome da uz pomoć aplikacija, testova, kurseva, edukativnih videa i sl. stekne osnovna saznanja o tome kada i kako primeniti prvu pomoć. Internet je koristan resurs za razmenu iskustva u pružanju prve pomoći sa ljudima iz celog sveta – i sve to od kuće, sopstvenim tempom, bez uklapanja sa zadatim rasporedom.

Primena digitalnih tehnologija u oblasti prve pomoći može biti prilagođena različitim ciljnim grupama. Deca sve više koriste digitalne uređaje i platforme u svojim svakodnevnim aktivnostima. Digitalni alati mogu pomoći deci da nauče veštine prve pomoći na interaktivan način kroz različite resurse kao što su: video snimci, igre i simulacije. Ovo pomaže deci da razumeju i zapamte važne principe i postupke prve pomoći i omogućava im da se toga podsete u bilo kom trenutku.

Digitalno okruženje može koristiti odraslima u učenju prve pomoći, a mnogi resursi se mogu prilagoditi užurbanom rasporedu savremenog čoveka, kao što su onlajn kursevi, video snimci sa uputstvima ili interaktivne simulacije. Odrasli mogu sami da nauče neke elemente veštine prve pomoći ili da savladaju teorijski deo, kao i da budu u toku sa najnovijim dostignućima u oblasti prve pomoći. Važno je imati na umu da starije osobe mogu imati više poteškoća da prihvate i koriste novu tehnologiju, ali studije pokazuju da njihov interes za korišćenje digitalnih alata raste zbog volje da idu ukorak sa svetskim trendovima.

Digitalni alati za učenje prve pomoći za starije osobe prilagođeni su korisnicima i laki za navigaciju. Zalaganje za lakši pristup digitalnim resursima prve pomoći može pomoći u prevazilaženju prepreka za pohađanje tradicionalne obuke, kao što su vremenska ograničenja ili dostupnost lokacija za obuku. Koristeći metode kao što su digitalne igre mogu se jačati veštine i psihološka spremnost za reagovanje u situacijama nesreće ili vanredne situcije. Takođe, onlajn kursevi osvežavanja znanja, kvizovi i interaktivne simulacije mogu pomoći boljem očuvanju stečenih znanja i veština.

Pored toga, upotreba digitalnih tehnologija može biti korisna i u širenju informacija o novinama i savremenim procedurama prve pomoći. Međutim, iako je činjenica da digitalne tehnologije mogu biti korisne za učenje i uvežbavanje veština prve pomoći, važno je prepoznati vrednost i neophodnost direktne i praktične obuke.

Prvu pomoć je neophodno savladati ne samo u pogledu znanja već i fizičkih veština i sposobnosti da ih primenimo u stvarnim situacijama. Praktična obuka kombinovana sa znanjima dostupnim preko digitalnih alata razvijaju sveobuhvatan skup veština koji omogućava da se pruži efikasna prva pomoć u slučaju povrede ili nesreće.

Svetski dan prve pomoći obeležavaju sve organizacije Crvenog krsta u Srbiji organizovanjem javnog časa na kom građani mogu da nauče određene tehnike neodložne pomoći, da se podsete već naučenog, kao i da se upoznaju sa aplikacijom koju je lansirao Crveni krst Beograda. Što veći broj ljudi ovlada veštinama prve pomoći, to je zajednica bezbednija i snažnija. Digitalni načini edukacije predstavljaju našu budućnost i umnogome predstavljaju pomoć u ponavljanju i ovladavanju tehnika prve pomoći, dodaje se u saopštenju.

Comments

Pročitaj još