Nastavak suđenja bivšim komandantima OVK u Hagu

Foto: RTV

Danas se u Hagu u Specijalizovanim većima Kosova nastavlja suđenje bvišem predsedniku Kosova i ratnom komandantu OVK Hašimu Tačiju, ali i drugim komandantima Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Redžepu Seljimiju.

Na posljednjim sednicama iskaz su dali deseti i jedanaesti svedok Kancelarije specijalizovanog tužioca koji su odgovarali na pitanja Tužilaštva, odbrane, branioca žrtava i sudija.

Sudsko veće je izrazilo zabrinutost zbog brzine ročišta u ovom sudskom predmetu i podsetilo stranke da je nepotrebno detaljno ispitivati svedoke o nespornim aspektima.

Jedanaesti svedok je zaključio svoj iskaz, nakon čega je prvostepeno veće sa strankama i advokatom oštećenog opširno razgovaralo o konkretnim koracima koji bi se mogli preduzeti kako bi se obezbedio veći broj javnih ročišta u ovom sudskom predmetu. Rasprava se zasnivala na pismenim podnescima koje je prvostepeno veće dobilo od Tužilaštva, odbrane i branioca žrtava.

Glavni sudija je naglasio da su svi saglasni da treba promovisati javni sudski proces. On je na kraju sednice ukazao da je verovatno da će sudsko veće ponovo okupiti strane i učesnike kako bi razgovarali o iznesenim predlozima i zamolio Tužilaštvo i odbranu da pomognu u rešavanju ovog aspekta.

Tužilaštvo je 28. juna dostavilo spisak još 12 svedoka koji će biti pozvani u sudskom postupku Tači i drugi.

Na spisku se nalaze i rezervni svedoci, a Tužilaštvo je naglasilo da je smanjilo procenjeno vreme da ispita osam od ovih svedoka. Imena svedoka se dostavljaju kao deo poverljivog dodatka.

Comments

Pročitaj još