• Početna>
  • Vesti>

Danas zaseda Skupština Kosova, razmatra izveštaj Evropske komisije

Danas zaseda Skupština Kosova, na dnevnom redu su nedovršene tačke sa predhodnih sednica. Poslanici  glasaju i o Energetskoj strategiji Kosova, za danas je predviđena i skupštinska rasprava o Izveštaju Evropske komisije o Kosovu.

Na dnevnom redu je razmatranje Nacrta zakona za ratifikaciju kreditnog sporazuma za Program javnih finansija i ekonomskog rasta između Kosova i Fonda OPEK za međunarodni razvoj, razmatranje Nacrta zakona za ratifikaciju Programa finansiranja Sporazum između  Kosova koju predstavlja Ministarstvo finansija, rada i transfera i Međunarodnog udruženja za razvoj za „Projekat reforme sistema socijalne pomoći na Kosovu, razmatranje Nacrta zakona za ratifikaciju Sporazuma o zajmu za Projekat – okvir zelenih gradova 2 – energetska efikasnost u javnim zgradama u Prištini, između  Kosova i Evropske banke za obnovu i razvoj i razmatranje Nacrta zakona za ratifikaciju Ugovora o zajmu za Projekat – energetska efikasnost u javnim zgradama u Prizrenu, između Kosova i Evropske banke za obnovu i razvoj, prenosi RTKlive.

Na dnevnom redu je i glasanje u drugom čitanju Nacrta zakona o antidopingu, drugo razmatranje Nacrta zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, drugo razmatranje Nacrta zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja, prvo razmatranje Nacrta zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja. Nacrta zakona o regionalnom razvoju uravnotežen, prvo razmatranje Nacrta zakona o prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici, nasilja nad ženama i rodno zasnovanog nasilja, skupštinska rasprava povodom Izveštaja Evropske komisije o Kosovu za 2022. godinu, razmatranje godišnjeg izveštaja Uprave civilnog vazduhoplovstva Kosova za 2021.

Comments

Pročitaj još