• Početna>
  • Vesti>

Hag: Odbrana traži oslobađanje Mustafe, ponavljanje suđenja ili smanjenje kazne

Foto Specijalni sud printscreen

U najavi žalbe drugostepenom sudu, odbrana Saljiha Mustafe, osuđenog i Hagu za ratne zločine, tražila je poništavanje kazne i zamenu oslobađajućom presudom, ponavljanje suđenja ili smanjenje kazne.

Specijalizovano veće suda u Hagu je 16. decembra prošle godine Mustafu proglasilo krivim za ratne zločine i osudilo ga na 26 godina zatvora, prenosi poretal Reporteri.

Između ostalog, odbrana tvrdi da je u pogledu kaznene politike primenjene u ovom predmetu, Veće direktno previdelo primenu principa “leks mitior”, jednog od ključnih u krivičnom pravu, prema kojem, ako dođe do izmena zakona u periodu od zločina do izricanja presude, primenjuje se blaža zakonska verzija.

Odbrana smatra da prvostepeni sud nije primenio i/ili je pogrešno primenio načelo “leks mitior”, čime su povređena prava osuđenog.

Saljih Mustafa je bio optužen za različite oblike krivične odgovornosti: za proizvoljno pritvaranje, okrutno postupanje, mučenje i ubijanje i ratne zločine počinjene u kontekstu nemeđunarodnog oružanog sukoba na Kosovu i Metohiji, ili u vezi sa tim sukobom.

Predžalbena konferencija zakazana je za 16. februar.

Comments

Pročitaj još