Badnji dan – dan mira i iščekujuće radosti

Pravoslavna crkva i vernici koji Božić slave po Julijanskom kalendaru obeležavaju Badnji dan i Badnje veče. Sa badnjakom, vernici u kuću unose sreću, zdravlje i napredak uoči najradosnijeg hrišćanskog praznika – Božića. Badnja noć je noć mira i iščekujuće radosti.

Badnji dan je i poslednji dan božićnog posta, kojim se vernici pripremaju za proslavu najradosnijeg praznika rođenja Isusa Hrista, praznika cele porodice, koja je tada na okupu.

Ujutru, pre izlaska sunca, domaćin odlazi u šumu po badnjak, koji se tek sa prvim mrakom, sa slamom, unosi u kuću.

Na­ve­če Bad­njeg da­na, na Bad­nje ve­če, lo­ži se bad­njak.

Ovo mla­do dr­vo, obič­no hra­sto­vo, sim­bo­li­še Hri­sta i nje­gov ula­zak u svet. Lo­že­nje bad­nja­ka pred­sta­vlja to­pli­nu Hri­sto­ve lju­ba­vi. 

Badnjak vodi poreklo od čudesne vitlejemske noći, kada su pastiri nasekli i doneli grane da nalože vatru pored Novorođenčeta i njegove Majke.

Po drugom tumačenju bad­njak je na­go­ve­štaj Hri­sto­vog stra­da­nja i njegovog kr­sta.

Comments

Pročitaj još