• Početna>
  • Vesti>

Konkurs za prijem novih članova Udruženja likovnih umetnika Kosova i Metohije

Udruženje likovnih umetnika Kosova i Metohije, raspisalo je konkurs za prijem novih članova koji traje do 31. januara.

Zainteresovani treba da ispunavaju sledeće uslove: da su državljani/ke Srbije koji se samostalno, profesionalno i aktivno bave stvaralačkim radom u oblasti likovnih umetnosti i imaju stalno prebivalište na teritoriji Srbije; da imaju završen umetnički fakultet ili akademiju; kandidati/kinje koji nemaju odgovarajuću školsku spremu mogu konkurisati za člana ULUKiM-a ako su realizovali jednu samostalnu ili učestvovali na šest grupnih žiriranih izložbi, odnosno umetničkih projekata. 

Da radovi kandidata/kinja prođu stručnu ocenu Umetničkog saveta Udruženja i zadovolje sledeće kriterijume: odgovarajući umetnički kvalitet rada i demonstriranu profesionalnost u formi prezentacije.

Opširnije o uslovima konkurisanja, potrebnoj dokumentaciji i kotizaciji veb-stranici Fakulteta umetnosti.

Konkursni materijal poslati na imejl-adresu: ulukim.1967@gmail.com u periodu od 01. 1. 2023. do 31. 1. 2023.

Comments

Pročitaj još