Emisije

Istoričar Miloš Damjanović – zanimljiva istorijska priča grada Zvečana

U emisiji govori istoričar Miloš Damjanović, koji nam daje precizne i zanimljive podatke o najvažnijim lokalitetima na području Opštine Zvečan koji su […]

Opširnije...

Inkluzija u PU Danica Jaramaz

Predškolska ustanova Danica Jaramaz je ustanova obrazovanja i vaspitanja koja pruža pomoć i podršku u vaspitanju i obrazovanju kako deci tipičnog razvoja […]

Opširnije...

Hraniteljstvo – zamena za dom

Hraniteljstvo je oblik brige o detetu koje nema adekvatno roditeljsko staranje. Dete se smešta u drugu porodicu u kojoj hranitelji brinu o […]

Opširnije...

Centar za baznu rehabilitaciju – 15 godina podrške, saradnje i pomoći

Centar za baznu rehabilitaciju u Kosovskoj Mitrovici postoji veoma dugo i jedna je od prvih ustanova u kojima su deca i mladi […]

Opširnije...

Udruženje roditelja “Podrži me” – prva stanica za roditelje dece sa smetnjama u razvoju

Udruženje roditelja dece sa smetnjama u razvoju “Podrži me” iz Kosovske Mitrovice počelo je rad kao malo okupljanje ljudi sa istim problemom, […]

Opširnije...

Dečija zaštita -briga lokalne samouprave

U državnom i lokalnom okviru pružaju se usluge socijalne zaštite u stanju rizika ili potrebe deteta, kao i njihovim porodicama od strane […]

Opširnije...

Konvencija o pravima deteta – 30 godina od njenog usvajanja

Konvencija o pravima deteta predstavlja međunarodni dokument u oblasti ljudskih prava koji se tiče deteta. Ovaj dokument, pored toga što se odnosi na […]

Opširnije...

Škola u kojoj se nastavnici uče ljubavi i iskrenosti

Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Kosovski božur” već decenijama se brine da i deca i mladi sa smenjama u razvoju dobiju […]

Opširnije...

Civilno društvo u službi zaštite dečijih prava

Nakon poslednjih istraživanja, rezultati su pokazali da je zakonski okvir u vezi sa zaštitom prava deteta delimično primenljiv na Kosovu. Sistemi zaštite […]

Opširnije...

Dečija nedelja – aktivnost šire društvene zajednice

Dečija nedelja je tradicionalna akcija u koju se uključuje šira društvena zajednica, od predškolskih i školskih ustanova do kulturnih institucija u gradu. […]

Opširnije...