Obnovljen Ugovor o saradnji

Nacionalni Ansambl narodnih igara i pesama Kosova i Metohije “Venac” iz Prištine, sa privremenim sedištem u Gračanici i Fakultet umetnosti u Prištini, sa privremenim sedištem u Zvečanu, potpisali su Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji 9. marta 2021. godine.
Ugovor o saradnji je postojao pre rata 1999. godine i tek nakon 22. godine je obnovljen.
Ugovorne strane će uspostaviti međusobnu saradnju i preduzimati aktivnosti radi unapređenja kulturnog, naučnog, umetničkog i obrazovnog rada iz oblasti muzičke, likovnih, primenjenih, dramskih i audiovizuelnih umetnosti i društveno-humanističkih nauka.
Tom prilikom dogoveren je prvi zajednički projekat obeležavanje Međunarodnog dana igre 29. aprila.

Izvor RKM/Saopštenje

Comments