Saradnja Doma kulture “Gračanica” i Kulturnog centra Novog Sada

Direktori Kulturnog centra iz Novog Sada Bojan Panaotović i Doma kulture “Gračanica” Živojin Rakočević potpisali su danas Sporazum o programskoj saradnji.

Sporazum o saradnji podrazumeva razmenu kulturnih sadržaja, stvaranje preduslova za funkcionalno usavršavanje kadrova u različitim oblastima kulture, kao i pružanje podrške savremenoj stvarajućoj kulturnoj sceni.

Direktor Kulturnog centra iz Novog Sada Bojan Panaotović izrazio je zadovoljstvo, povodom kako je kazao, kvalitetne kulturne razmene.

“Najprirodnija i najnormalnija stvar je da smo došli u Gračanicu da potpišemo ovaj protokol. Protokoli se potpisuju, ili se ne moraju potpisati ali suština je da otpočnemo kvalitetnu kulturnu razmenu. Da pojedinci sa KiM i iz Gračanice dođu u Novi Sad, koji je i Evroska prestonica kulture 2021. godine, pa da pred raznim predstavnicima međunarodnih institucija progovorimo i o kategoriji ljudskih prava, kao i o kategoriji kulturnih prava”, kazao je Panaotović.

Direktor Doma kulture “Gračanica” Živojin Rakočević kaže da će se ovom saradnjom dogoditi “mali trenutak u kome ćemo mi uspeti da ljudima koji dolaze prenesemo istoriju, kulturne vrednosti i teren”, jer je kako kaže, suština problema prema KiM nepoznavanje terena.

“Kultura je naša jedina istinska sloboda i ta kultura mora da ima nekakav razvojni karakter, a taj razvojni karakter i stvarajući trenutak je usko povezan sa opstankom čitavog jednog prostora. Mi moramo oživeti punktove, kulturne tačke u gradovima i na mestima koja nam se sada čine mrtvim i nedostupnim”, kazao je Rakočević.

Nakon potpisivanja Sporazuma održana je tribina na temu stogodišnjice proboja Solunskog fronta. O ovoj temi govorili su istoričari iz Novog Sada Ognjen Karanović, Srđan Graovac i Aleksandar Gudžić istoričar iz Gračanice.

“Proboj Solunskog fronta predstavlja završnu fazu ne samo Prvog svetskog rata, već serije ratova. To je verovatno najtragičniji i istovremeno najsvetliji primer u celokupnoj srpskoj istoriji”, objasnio je istoričar Srđan Graovac.

Solunski front u Prvom svetskom ratu je nastao kao pokušaj Saveznika da pomognu Srbiji u jesen 1915. protiv združenog napada Nemačke, Austrougarske i Bugarske.

 

Izvor: RTV Kim

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."