Održan maskenbal u Zvečanu na temu “U odelu odraslog čoveka”

U organizaciji predškolske ustanove “Lane” u Zvečanu, a u okviru dečije nedelje, danas je organizovan maskenbal najmlađih na temu ” U odelu odraslog čoveka” .

“Dečja nedelja se tradicionalno održava u prvoj nedelji oktobra, a ove godine će biti prilika da se stvore još kvalitetniji uslovi za ostvarivanje prava deteta za razvoj, ispunjen ljubavlju razumevanjem i poštovanjem, što se može posebno postići podsticanjem međugeneracijske solidarnosti i saradnje. Smisao dečje nedelje iz godine u godinu se uvećava, a njeni rezultati se prepoznaju na nacionalnom nivou. PU “Lane” i ove godine je dečju nedelju posvetila predstavljanju dečjeg stavaralaštva i kreativnosti, pa su tokom cele nedelje organizovane brojne tematske, umetničke, i sportske aktivnosti,a sve u duhu građenja poštovanja i ljubavi među generacijama” rekla je direktorka ustanove Zorica Keljanović.

Ovogodišnji moto dečje nedelje je”Gradimo mostove među generacijama za radost svakog deteta”, a na maskenbalu je učestvovalo 90 mališana, predstavljenih u odelu odraslog čoveka.

Keljanović se posebno zahvalila svoj deci za trud koji su uložili, kreativnost i maštu, kako  bi što bolje dočarali kako oni sebe vide u odelu odraslog čoverka. Ona se zahvalila i roditeljima, vaspitačima,  lokalnoj samoupravi i JKP-u Zvečan koji su pomogli u realizaciji aktivnosit povodm dečje nedelje.

 

 

Comments