Odgovor na dogovor: Milica Andrić, NVO Aktiv

U okviru emisije „Odgovor na dogovor“ koja se realizuje kao deo projekta „Transprentnost briselskog sporazuma kroz lokalne medije“ a koji finansira Ambasada SAD-a na Kosovu, gostovala je Milica Andrić, rukovoditeljka sekcije za praktične politike u NVO Aktiv. Na temu uticaj i uloga civilnog društva u informacijama od značaja za sprovođenje briselskog spoprazuma , kao i o aktuelnim dešavanjima oko izgradnje pešačke zone i slobode kretanja u gradu sa njom je razgovarala Ivana Vanovac.

Comments