Vlada Kosova izdvojila preko 15 miliona evra za kapitalne projekte u severnim opštinama

Vlada Kosova je u 2015. godini izdvojila 15.170.000 evra za finansiranje 146 kapitalnih projekata u četiri opštine na severu Kosova, što je predviđeno budžetom za proteklu godinu. Prema istraživanju, koje su sproveli Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) i Radio Televizija Mir, jedina opština koja je realizovala sve planirane projekte je opština Zubin Potok, koja je za 37 projekata potrošila 3.058.389 evra.

Sledeća po procentu realizacije je opština Zvečan, koja je u potpunosti realizovala 48,6%¸projekata, od ukupno 37 planiranih, a do sada utrošila 2.165.963 evra. Opština Severna Mitrovica je u protekloj godini planirala 23 kapitalna projekta, ukupne vrednosti 4.990.800 evra, a do sada je potrošeno oko 2 miliona evra za završene i projekte koji su još uvek u procesu realizacije. Opština Leposavić ima najniži procenat realizacije, iako je imala najveći broj predloga projekata (49), ukupne vrednosti 4.858.955 evra. Do sada je realizovano samo 21,3% planiranih kapitalnih ulaganja, navodi se u saopštenju  InTER-a.

Podaci o kapitalnim projektima koje Vlada Kosova finansira u opštinama na severu prikupljeni su u okviru projekta “Efekti ulaganja na severu Kosova nakon potpisivanja Briselskog sporazuma – Da li živimo bolje”, koji sprovode Radio Televizija Mir i Institut za teritorijani ekonomski razvoj (InTER), uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS).
 

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."