• Početna>
  • Vesti>

EU na Kosovu o nacrtima Zakona o javnim službenicima, Nezavisnoj komisiji za medije i Tužilačkom savetu Kosova

Foto: Evropska unija

Kancelarija Evropske unije u Prištini saopštila je da sa žaljenjem konstatuje da za tri nacrta zakona čije je drugo čitanje zakazano za sutra u Skupštini Kosova nisu uzeti u obzir komentari EU u cilju njihovog poboljšanja i obezbeđivanja usklađenosti sa, kako su naveli, evropskim standardima i najboljom praksom.

U saopštenju se ocenjuje da je zabrinjavajuće što Skupštinski odbor za javnu administraciju, lokalnu samoupravu, medije i ruralni razvoj nije uzeo u obzir dosledne savete koje je EU nudila tokom celog procesa.

“Što se tiče nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim službenicima, zabrinjavajuće je što Skupštinski odbor za javnu administraciju, lokalnu samoupravu, medije i ruralni razvoj nije uzeo u obzir obimne i dosledne savete koje je EU nudila tokom celog procesa izrade kako bi se u potpunosti uskladili sa principima zasluga, uključujući i odvojeno mišljenje Evropske komisije o Zakonu o javnim službenicima koji je na snazi. Skupštinski odbor nije rešio ključne zabrinutosti u vezi s ovim nacrtom zakona, koje su izražene kroz različita mišljenja EU, posebno u vezi s promenama koje zakon donosi za rukovodeće pozicije i procedure zapošljavanja, unapređenja i ocenjivanja u državnoj službi. Takve promene, ako se sprovedu, rizikuju podrivanje profesionalizacije i nepristrasnosti državne službe. Posebno zabrinjava činjenica da nacrt zakona takođe zadržava kontroverznu odredbu ‘nulte godine’, koja propisuje da, sa stupanjem na snagu Zakona, aktuelni državni službenici i javni službenici na nižim i srednjim rukovodećim pozicijama započinju svoj prvi mandat, što je suprotno presudi Ustavnog suda iz 2023. godine. Ovo takođe rizikuje podrivanje profesionalizacije i stabilnosti u državnoj službi” stoji u saopštenju.

Iz Kancelarije Evropske unije u Prištini dodaju da trenutna verzija nacrta Zakona o Nezavisnoj komisiji za medije ne odražava većinu preporuka uključenih u pravno mišljenje koje je pripremio Savet Evrope, što uključuje osetljiva pitanja kao što su ovlašćenja i finansiranje.

“Pored toga, trenutna verzija nacrta Zakona o Nezavisnoj komisiji za medije ne odražava većinu preporuka uključenih u pravno mišljenje koje je pripremio Savet Evrope, uključujući osetljiva pitanja kao što su ovlašćenja i finansiranje Nezavisne komisije za medije, procedure izbora i mandati njenih članova, i proporcionalnost sankcija. Uprkos uvođenju nekih značajnih promena u oblasti regulacije medija, trenutni nacrt zahteva dalja usklađivanja kako bi se poboljšala pravna jasnoća, proporcionalnost i dalja usklađenost sa standardima EU i Saveta Evrope” naveli su.

Što se tiče trenutnog nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Tužilačkom savetu Kosova, EU izražava žaljenje što Kosovo nije zatražilo dodatno mišljenje Venecijanske komisije uprkos činjenici da amandmani predviđaju novu institucionalnu strukturu za imenovanje nezavisnih članova uz uključivanje Komisije za predselekciju.

“EU stoga ponavlja svoju snažnu preporuku da se ponovo konsultuje Venecijanska komisija o ovom nacrtu zakona. EU dalje sa zabrinutošću primećuje da uprkos našim kontinuiranim savetima i podršci pruženoj Vladi i nadležnim skupštinskim odborima, naši komentari nisu uzeti u obzir, uključujući povećanje pluralizma i nezavisnosti Komisije za predselekciju kako bi se osigurala usklađenost sa evropskim standardima” ističe se u saopštenju Kancelarije EU.

EU na Kosovu primećuje da su ovi nacrti zakona ključni za, kako su istakli, put Kosova ka EU i apelovali na Skupštinu da ponovo razmotri predložene amandmane.

“Procena usklađenosti sa evropskim standardima takođe će biti ključna za evaluaciju napretka od strane Evropske komisije u izveštaju o proširenju. Stoga apelujemo na Skupštinu da ponovo razmotri predložene amandmane kako bi se osiguralo da ovi nacrti zakona ispunjavaju evropske i standarde EU uzimajući u obzir naše prethodne komentare i preporuke. Na kraju, pravedni i pravični zakoni koji su usklađeni sa evropskim i međunarodnim standardima su ključni za vladavinu prava u demokratskim društvima, kao i za dobrobit i zaštitu građana” zaključuje se u saopštenju Kancelarije Evropske unije u Prištini.

Comments

Pročitaj još