• Početna>
  • Vesti>

Izložba pozorišnih lutaka studenata Univerziteta u Beogradu u Domu kulture “Stari Kolašin”

Dom kulture “Stari Kolašin” organizuje jedinstvenu izložbu pozorišnih lutaka studenata Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u utorak, 16. maja, u 13 časova.
Pozorišne lutke na ovoj izložbi predstavljaju samo deo pozorišnog lutkarskog stvaralaštva studenata Učiteljskog fakulteta iz Beograda, koji ove godine slavi 30 godina rada.

Pozorišne lutke su originalno stvaralaštvo studenata druge godine Studijskog programa za obrazovanje vaspitača u predškolskim ustanovama i predstavljaju likove iz ispitnih predstava koje studenti igraju u dečjim bolnicama i domovima za decu bez roditeljskog staranja od školske 2015/16 godine.

Lutke su nastale na časovima predmeta Drama i pokret (Katedra za srpski jezik i književnost i metodiku srpskog jezika i književnosti) pod rukovodstvom profesora, dr Ane Milovanović.
Posebno je značajno što su sve lutkarske predstave dramatizacije srpskih narodnih junačkih pesama (pretkosovskog i kosovskog ciklusa): Musić Stevan, Kneže- va večera, Ženidba kralja Vukašina, Ženidba cara Dušana, Lov Markov s Turci- ma, Marko Kraljević i Vuča Dženeral, Car Lazar i carica Milica, Kosančić Ivan uhodi Turke, Marko Kraljević ukida svadbarinu, Ženidba kneza Lazara, Carica Milica i Vladeta vojvoda.

Lutkarsko stvaralaštvo studenata Učiteljskog fakulteta iz Beograda doprinosi da budući vaspitači u radu sa decom sa više znanja, umenja i ljubavi neguju lutkarsku pozorišnu umetnost, obnavljaju tradiciju kreiranja i pravljenja pozorišnih lutaka inspirisanih bogatstvom srpskog folklora i upoznaju ih sa bogatstvom srpske narodne epske književnosti i duhom Kosovskog zaveta, čineći ih tako sastavnim delom predškolskog obrazovanja i vaspitanja.

Comments

Pročitaj još