Sud u Prištini suspendovao odluku o smanjenju plata nosilaca pravosudnih funkcija

Osnovni sud u Prištini suspendovao je odluku kosovske vlade o smanjenju plata sudijama i tužiocima. Portal koha.net imao je uvid u rešenje suda u kome je navedeno da se izvršenje odluke Vlade od 23. novembra odlaže do konačne odluke Suda, povodom tužbenog zahteva tužioca, Udruženja tužilaca Kosova. „Usvaja se predlog tužioca – predlagača Udruženja tužilaca Kosova, kao […]