Sunjog: Mediji moraju da uživaju sigurnost i nepokolebljivu slobodu izražavanja

Ambasador EU u Prištini Tomaš Sunjog je podesetivši na izveštaj EU o Kosovu za 2021. godinu poručio da je medijsko okruženje na Kosovu pluralistično i dinamično, ali da i dalje postoji zabrinutost u vezi sa javnim kampanjama klevete, pretnjama i fizičkim napadima na novinare. „Da bi obezbedili pouzdano i uravnoteženo izveštavanje, mediji, kao četvrti stub […]