Kosovska policija: Usvojene ostavke 80 policijskih službenika sa severa Kosova

Kosovska policija je saopštila da je za 80 policijskih službenika sa severa Kosova, nakon redovne procedure predviđene zakonom, ostavka usvojena, dok se preostale ostavke i dalje razmatraju. “Pozivajući se na analizu ostavki iz Policije Kosova i zvaničnih informacija dobijenih od strane Policijskog Inspektorata Kosova (IPK), u vezi sa otvorenim krivičnim i/ili administrativnim predmetima u procesu, […]