Srpska koordinacija: Niko još uvek nije odgovarao za masovne zločine nad Srbima u akciji “Bljesak”

Prošlo je 27 godina od napada hrvatskih paravojnih, vojnih i policijskih snagana Zapadnu Slavoniju, koja je bila područje pod zaštitom snaga Ujedinjenih Nacija(UNPROFOR), koju je Hrvatska nazvala ”akcijom Bljesak”, u kojoj je 1. maja 1995. godine, zasamo 36 sati, ubijeno ili nestalo 283 Srba, većinom civila (od čega 55 žena i 11 dece), a15 000 […]