Prvi konkurs za upis studenata na FTN

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI, raspisuje PRVI KONKURS za upis studenata na osnovnim akademskim studijama školske 2019/20. godine. Osnovne akademske studije traju četiri godine i njihovim završetkom ostvaruje se 240 ESPB bodova i stiče stručni akademski naziv diplomirani inženjer.

Prvi konkursni rok počinje 17-og juna 2019. godine.

Na osam studijskih programa, upisuje se ukupno 330 studenata – 230 na budžetu i 100 samofinansirajućih studenata.

Uslovi konkursa

Prijavu za upis mogu da podnesu kandidati koji su završili odgovarajuću srednju školu u četvorogodišnjem trajanju kao i:

2 – osobe sa invaliditetom
2 – pripadnici romske nacionalnosti
2 – državljani Republike Srbije koji su u školskoj 2018/2019 god. završili srednju školu u inostranstvu.

Prijavljivanje kandidata

Prijavljivanje kandidata vršiće se od 17.06. do 21.06.2019. god.
Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose sledeća dokumenta:

Svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole (fotokopija, original na uvid)
Diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu (original na uvid)
Prijavni list
Dokaz o uplati u iznosu od 3.000,00 dinara za naknadu za polaganje prijemnog ispita na žiro račun fakulteta broj: 840-1493666-45
Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.

Prijemni ispit

Prijavljeni kandidati na svim studijskim programima polažu prijemni ispit iz Matematike, a za studijski program Arhitektura i prijemni ispit iz Slobodnog crtanja.

Polaganje prijemnog ispita iz matematike biće održano 27.06.2019. god. sa početkom u 10 časova, a polaganje prijemnog ispita iz Slobodnog crtanja biće održano 27.06.2019. god. sa početkom u 13 časova
Testovi za pripremu polaganja
primer testa znanja iz matematike
Način rangiranja
Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.
Po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova.
Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.
Rezultat koji kandidat postiže na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0-60 bodova.

Rangiranje

На основу средњошколског успеха и резултата пријемног испита сачиниће се, по студијским програмима Факултета, јединствена ранг-листа свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом, без обзира на начин финансирања.

Školarina

U školskoj 2019/2020. godini, školarina iznosi 30.000 dinara za samofinansirajuće studente, odnosno 1200 evra za studente – strane državljane.

Comments