Poziv zainteresovanim licima za prijem u radni odnos u zdravstvenim ustanovama u AP Kosovo i Metohija

Radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 i zaštite stanovništva od te bolesti u vreme trajanja vanrednog stanja u Republici Srbiji zdravstvene ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova primiće u radni odnos na neodređeno vreme neophodne zdravstvene radnike (doktore medicine i medicinske sestre-tehničare) po hitnom postupku.
„Na osnovu člana 1. Uredbe o organizovanju rada poslodavca za vreme vanrednog stanja („Sl. glasnik RS“, br. 31/2020) i člana 15. stav 1. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018 – dr. zakon), ministar zdravlja donosi Naredbu o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme zdravstvenih radnika (doktora medicine i medicinskih sestara-tehničara) po hitnom postupku:

U skladu sa Naredbom ministra zdravlja, zdravstvene ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji i to Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica 45 lekara i 120 medicinskih sestara – tehničara, Zdravstveni centar Gnjilane 15 lekara i 40 medicinskih sestara – tehničara i Kliničko bolnički centar Priština sa sedištem u Gračanici 15 lekara i 40 medicinskih sestara –tehničara, po hitnom postupku primiće u radni odnos na neodređeno vreme neophodne zdravstvene radnike.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa

• Za radno mesto doktor medicine VII stepen stručne spreme,završen medicinski fakultet, položen stručni ispit i važeća licenca.

• Za radno mesto medicinska sestra tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima – IV stepen stručne spreme,završena medicinska škola,smer medicinski tehničar , položen stručni ispit i važeća licenca.

Zainteresovani kandidati treba da popune formular u prilogu i da uz prateću dokumentaciju koja je sastavni deo formulara pošalju na sledeće mejl adrese:

• za angažovanje medicinskih tehničara u Zdravstvenom centru Kosovska Mitrovica popunjeni formulari i prateća dokumentacija na mejl bolnicakosovskamitrovica@gmail.com sa naznakom u naslovu mejla “Medicinski tehničar” .

• za angažovanje doktora medicine u Zdravstvenom centru Kosovska Mitrovica popunjeni formulari i prateća dokumentacija na mejl bolnicakosovskamitrovica@gmail.com sa naznakom u naslovu mejla “Doktor medicine” .

• za angažovanje medicinskih tehničara u Zdravstvenom centru Gnjilane popunjeni formulari i prateća dokumentacija na mejl pasjanebolnica@gmail.com sa naznakom u naslovu mejla “Medicinski tehničar” .

• za angažovanje doktora medicine u Zdravstvenom centru Gnjilane popunjeni formulari i prateća dokumentacija na mejl pasjanebolnica@gmail.com sa naznakom u naslovu mejla “Doktor medicine” .

• za angažovanje medicinskih tehničara u Kliničko-bolničkom centru Priština sa seištem u Gračanici popunjeni formulari i prateća dokumentacija na mejl bolnicagracanica@gmail.com sa naznakom u naslovu mejla “Medicinski tehničar” .

• za angažovanje doktora medicine u Kliničko-bolničkom centru Priština sa seištem u Gračanici popunjeni formulari i prateća dokumentacija na mejl bolnicagracanica@gmail.com sa naznakom u naslovu mejla “Doktor medicine” .

Prijave koje stignu do ponedeljka 27.aprila 2020. godine na gore navedene adrese do 12 časova biće uzete u razmatranje.

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovde.

 

Izvor, foto: Kancelarija za Kosovo i Metohiju

 

Comments