Objavljen konkurs za upis novih studenata Učiteljskog fakulteta

Učiteljski fakultet u Prizrenu  sa privremenim sedištem u Leposaviću raspisao je konkurs za upis studenata u prvu godinu akademskih studija na studijske programe razredna nastava i vaspitač u predškolskim ustanovama.

Učiteljski fakultet upisuje u prvu godinu osnovnih akademskih studija 130 studenata:

1. Na studijski program RAZREDNA NASTAVA:
 koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije 50 studenata
 samofinansirajućih 30 studenata.

2. Na studijski program VASPITAČ U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA:
 koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije 30 studenata
 samofinansirajućih 20 studenata.
Uslovi konkursa su jednaki za oba studijska programa.Prvi konkursni rok će se obaviti u periodu od 17. juna do 12. jula 2019. godine.Na konkurs za upis mogu se prijaviti kandidati koji su završili srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.
Svi kandidati (osim onih koji su završili pedagošku akademiju) podležu P R O V E R I: fizičkih, muzičkih i govornih sposobnosti, koja će se održati 27.6.2019. godine u 1000 časova. (provera je eliminatornog karaktera).
Prijemni ispit se polaže putem pisanog testa, i to:

1. OPŠTA KULTURA I INFORMISANOST 27.6.2019. godine u 1200 časova
2. SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST 27.6.2019. godine u 14,00 časova

Prijave za upis kandidata (mogu se dobiti u Službi za studentske poslove) primaće se u Službi za studentske poslove od 17. do 24. 06. 2019. godine od 900 do 1300 časova.
Objavljivanje preliminarnih rezultata prvog konkurskog roka biće 1.7.2019. godine.Objavljivanje konačne rang liste prvog konkurskog roka biće 2.7.2019. godine.

Upis primljenih kandidata je nakon objavljivanjlja konačne rang liste na oglasnoj tabli fakulteta i mora biti završen u periodu od 2.7. do 12.7.2019. godine.
Za kandidata koji se ne upiše u predviđenom upisnom roku, smatraće se da je odustao od upisa i na njegovo mesto biće upisan prvi naredni kandidat sa Konačne rang liste.

Kandidati strani državljani podnose nostrifikovana dokumenta ili potvrdu da je započeta nostrifikacija potrebnih školskih dokumenata.
Samofinansirajući studenti koji se upisuju u ovom konkursnom roku plaćaju na ime školarine iznos od =44.000,00 dinara (u više rata) za školsku 2019/2020. godinu.
Školarina za studente strane državljane iznosi =1.200,00 eura.

Kandidati prilikom prijave na Konkurs podnose sledeće dokumente (na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list predaju overene fotokopije ovih dokumenata):
- svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
-diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
- izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih (original),
- dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita, odnosno ispita za proveru fizičkih, muzičkih i govornih sposobnosti u iznosu od =6.000,00 dinara.

 

Comments