Konkurs Pravnog fakulteta za prijem brucoša

Akreditovani državni Pravni fakultet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici vrši upis studenata u I godinu osnovnih akademskih studija prava za školsku 2019/2020. Godin u privremenom sedištu fakulteta u Kosovskoj Mitrovici u PRVOM KONKURSNOM ROKU i to:

75 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta Republike Srbije i 3 mesta koja su rezervisana za pojedine kategorije lica,

– 1 mesto za osobe sa invaliditom,

– 1 mesto za pripadnike romske nacionalnosti i

– 1 mesto za državljane Republike Srbije koji su u školskoj 2018/2019. godini srednju školu završili u inostranstvu

Takođe upisuje 75 studenata koji sami plaćaju školarinu (visina školarine je 60.000,00 dinara, plaćanje u 10 rata)

Prijavu za upis mogu podneti kandidati koji su završili srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.Prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz predmeta Srpski jezik i Istorija, putem pismenog testa po nastavnom programu srednjeg obrazovanja.Prilikom prijave na Konkurs kandidati podnose na uvid original dokumenta, a uz prijavni list (koji se dobija na Fakultetu) predaju fotokopije sledećih dokumenata:

-svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,

-diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,

-dokaz o uplati u iznosu od 6.000 dinara za naknadu za polaganje prijemnog ispita na žiro račun Pravnog fakulteta.840 – 1491666 – 31 poziv na broj 97 – 41 – 310

Prijave na konkurs primaju se od 19. do 21. juna 2019. godine u vremenu od 08-14 sati, a polaganje prijemnog ispita održaće  se u sedištu Fakulteta u Kosovskoj Mitrovici 27. juna 2019. godine sa početkom u 12 sati.Prilikom polaganja prijemnog ispita kandidat je dužan da sa sobom ponese lična dokumenta (lična karta, pasoš) radi utvrđivanja identiteta.

Prijavljivanje kandidata i predaja konkursne dokumentacije vršiće se u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici (zgrada Srednje tehničke škole “Mihailo Petrović Alas).

Detaljne informacije mogu se dobiti na telefone: 028/425-336, 028/425-337, 028/425-338, 028/425-339, ili na email adresi fakulteta www.pra.pr.ac.rs

 

 

Comments