Zvečan: Konkurs za prijem u radni odnos jedanaest medicinskih sestara/tehničara

Na osnovu člana 67. i 68. Zakona br. 06 / L-114 o Javnim Službenicima, člana 8. Zakona o Radu br. 03 / L-212, u skladu sa članom 4. Administrativnog Uputstva br. 07/2017: Opština Zvečan, dana 12.10.2021. godine objavljuje:  KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Primarno zdravstvo Naziv radnog mesta:               Medicinska sestra/tehničar Broj pozicija: Jedanaest (11); […]