• Početna>
  • Vesti>

Potpisan sporazum o saradnji između Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i Pravnog fakulteta Prištinskog univerziteta

Foto: TV Most

Pravni fakultet Prištinskog univerziteta organizovao je tribinu na temu „Mirno rešavanje radnih sporova“, to je bila i prilika da se potpiše sporazum o saradnji sa Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije. Studenti i saradnici Pravnog fakulteta moći će da prisustvuju besplatnim seminarima i vebinarima koje organizuje ova agencija, a koji će im pomoći u stručnom usavršavanju.

Ovim sporazumom nastaviće se uspešna saradnja Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i Pravnog fakulteta, a studenti su dobili mogućnost za stručno usavršavanje.

“Kroz ovaj sporazum i kroz ovu saradnju dajemo mogućnost našim studentima za dodatno usavršavanje, stručnu praksu, za mogućnost posete vebinaraima i seminarima putem agencije, što će njima značiti za njihovu dalju obuku gde će stečeno teorijsko znanje moći da primene u praksi. Ovo je od posebnog značaja za studente koji su na master studijama”, rekla je prof.dr Slobodanka  Kovačević Perić, dekanica Pravnog fakulteta. 

“Prošle godine smo rešavali i kolektivne i individualne radne sporove na KiM, zahvaljujući Pravnom fakultetu. Nama je ova veza jako važna i važno je da institucije Republike Srbije budu prisutne na terenu na ovakav način, kroz mehanizme mirenja, arbitraže. Drago na m je da će saradnja sa Pravnim fakultetom biti još plodnija, još bliža, i nakon potpisivanja ovog sporazuma biće intenzivnija”, naglasio je Ivica Lazović, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Znanje stečeno na tribini i saradnja sa agencijom pomoći će mladim saradnicima fakulteta i studentima u daljem radu.

“Za nas, kao mlade nastavnike i saradnike na Pravnom fakultetu, saradnja sa Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova je od izuzetnog značaja, a sa druge strane, kako za nas, tako i za naše studentkinje i studente, kao buduće pravnike, upoznavanje sa mirnim metodama rešavanja radnih sporova koji su poslednjih godina izutzetno dobili na značaju, biće jako važno jer će to sutra primenjivati u svom radu i bavljenju pravničkom karijerom”, istakla je Milica Midžović, asistentkinja na Pravnom fakultetu.

Za sveukupan doprinos Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova dodelila je plaketu dekanici Pravnog fakulteta.

Comments

Pročitaj još