• Početna>
  • Vesti>

Kosovski biro bezbednosti: Vozila stranih državljana mogu učestvovati u saobraćaju 3 meseca

Foto Radio Mitrovica sever

Kosovski biro bezbednosti saopštio je da vozilo registrovano u inostranstvu, u vlasništvu stranog državljanina sa privremenim boravkom na Kosovu, može učestvovati u drumskom saobraćaju na Kosovu najduže 3 meseca od dana ulaska na Kosovo, iako važenje polise osiguranja može biti duže.

„Biro za osiguranje Kosova (BKS) obaveštava sve sunarodnike, odnosno osiguranike, da u smislu člana 41. Zakona broj 05/L-132 o vozilima, vozilo registrovano u stranoj državi, u vlasništvu stranog državljanina sa privremenim boravkom na Kosovu, može učestvovati u drumskom saobraćaju Kosova najduže 3 meseca od dana ulaska na Kosovo, uprkos tome što važenje polise osiguranja može biti duže“, navodi se u saopštenju BSK.

Kosovski biro za bezbednost apelovao je na građane da poštuju zakon, jer u suprotnom, prema tački 5 člana 41, predviđena je novčana kazna za građane koji krše zakon.

Kosovski biro za bezbednost preporučuje sunarodnicima da po dolasku na Kosovo polisu graničnog osiguranja dobiju onlajn, kako uopšte ne bi čekali na šalterima BSK na prelazima.

Ovo obaveštenje je postavljeno i istaknuto crvenom bojom na polisama pograničnog osiguranja koje izdaje Kosovski biro bezbednosti.

Comments

Pročitaj još