• Početna>
  • Vesti>

Kosovo i Metohija jedno od najvećih ležišta uglja u Evropi, zašto su potencijali neiskorišćeni

Foto: Radio Mitrovica sever

Ivica Jakovljević sa Fakulteta tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici rekao je da Kosovo i Metohija je jedno od najvećih ležišta uglja u Evropi i tamo se nalazi više od 79 posto rezervi kojima Srbija raspolaže. Međutim, kako dodaje strategija koju je EPS napravio nije primenjena i potencijali su ostali neiskorišćeni.

Predsednik Srbije najavio je u Ohridu da će ponuditi Prištini barter aranžman za isporuku lignita sa Kosova i Metohije u zamenu za struju. Vučić kaže da ako u Prištini neće takvu vrstu aranžmana, Beograd je spreman da plati kvalitetan lignit.

Na Kosovu i Metohiji nema nafte i gasa, ali ima uglja.

Ivica Jakovljević sa  Fakulteta tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici rekao je da Kosovo i Metohija je jedno od najvećih ležišta uglja u Evropi i tamo se nalazi više od 79 posto rezervi kojima Srbija raspolaže.

Međutim, kako kaže, kada pogledate geološke rezerve koje su 14,7 milijardi tona ili one koje se mogu koristiti u termoelektranama mogućnosti za razvoj su ogromne.

Kako je rekao, potencijali za razvoj su ogromni, na žalost nisu realizovani planovi za razvoj uglja i termoenergije na KiM koje je Elekstoprivreda Srbije imala.

Jakovljević dodaje da posle preuzimanja od strane KEK-a nije se radilo na strategiji, nisu se otvarali novi površinski kopovi i nisu se izgradile nove elektrane.

“Danas se proizvodi od 8 do 9 miliona tona lignita na godišnjem navou, od toga oko 93 posto ide za termoelektranu ostalo za široku potrošnju. Proizvodnja se odvija na samo jednom površinskom kopu Sibovac, ali je to nedovoljno za potrebe na prostoru KiM i zato su tokom zime prisutne restrikcije struje”, istakao je Jakovljević.

Prema njegovim rečima, tu postoje i drugi problemi, način upravljanja, radna snaga, 4.000 ljudi je proterano sa svojih radnih mest posle 1999. godine.

“Resursa ima, oni su ogromni. Samo planovi EPS-a su išli da se do 2012 izgradi 2100 megavata novih termoelektrana, ali posle 1999. se ne sprovede strategija. Uglja može da ima za prodaju, delimično se koristi za široku potrošnju”, napomenuo je.

Međutim , kako dodaje, EPS nema uvid da li proizvodnja može da se poveća, a postoje i problemi u vezi sa transportom.

“Lignit ne tvrdi dugi transport, železnica ne funkcioniše, može se organizovati kamionski transport, ali to bi podrazumevalo veću logistiku. Od 2.000 upravljanje je preuzela kosovska energentska kompanija, mnogi planovi očikledno nisu se realizovali, a potencijal je ogroman”, istakao je Jakovljević.

Comments

Pročitaj još