• Početna>
  • Vesti>

Evropska komisija odobrila 64 miliona evra za Kosovo kroz pretpristupni fond EU IPA III

Foto: Radio Mitrovica sever

Ambasador EU na Kosovu Tomaš Sunjog uručio je danas u Prištini potpredsedniku Vlade Kosova Besniku Bisljimiju Okvirni sporazum o finansijskom partnerstvu (FFPA) IPA III koji je odobrila Evropska komisija.

Nakon ratifikacije od strane Skupštine Kosova, sporazum će omogućiti Kosovu da dobije dalju tehničku i finansijsku pomoć od Evropske unije i omogućiće trenutno odobrenje sredstava IPA 2021 Kosovu u iznosu od 64 miliona evra.

„Iskoristićemo sredstva iz IPA III za poboljšanje zaštite ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, opštinske uprave i bezbednosti i javne bezbednosti na Kosovu“, rekao je ambasador Evropske unije.

„Finansiranje će takođe biti usmereno ka jačanju kapaciteta kosovske administracije da poštuje standarde EU i da brzo odgovori na hitne ekonomske, zdravstvene ili socijalne potrebe, zaštiti životnu sredinu u skladu sa najboljim praksama EU, unapredi konkurentnost kosovske poljoprivrede. prehrambenog sektora i pomoći u postizanju ekonomskih kriterijuma za pristupanje EU.”

Kosovo je počelo da koristi sredstva iz IPA-e 2007. Od tada, pa do kraja 2022. godine, Kosovu je dodeljeno ukupno 1,21 milijardi evra kroz IPA I i IPA II.

„Pretpristupni fondovi EU daju veoma važan podsticaj za dopunu našeg tekućeg napretka u reformama vezanim za EU. IPA III fondovi će se koristiti za ubrzanje procesa evropskih integracija i unutrašnjih reformi, kao i za podršku investicijama potrebnim za sprovođenje reformi u okviru Evropske reformske agende, nacionalne Strategija razvoja i sektorske strategije sa fokusom na zapošljavanje mladih, energiju, životnu sredinu, održivi i inkluzivni rast između mnogih drugih oblasti“, rekao je prvi potpredsednik Vlade Bisljimi.

EU ostaje najveći trgovinski partner Kosova i najveći pružalac finansijske pomoći.

Comments

Pročitaj još