• Početna>
  • Vesti>

Partnerstvo građana, institucija i civilnog društva uslov za zeleni održivi razvoj

Partnerstvo je najbitnija stvar kada je u pitanju zaštita životne sredine, jer niko ne može da učini nešto dobro i važno sam. Podrška institucija, aktivizam civilnog društva i svest građana o problemu životne sredine je od presudne važnosti, zaključak je današnje debate koja je održana u Goraždevcu uz podršku Misije OEBS-a na Kosovu.

Na debati je istaknuto da je zbog prevelikog obima seče šuma veioma važno preći na neke nove izvore grejanja tokom zime jer pojedinačna ložišta takođe zagađuju vazduh.

Izvršni direktor organizacije koja se bavi ekologijom Lets Do It Peja Urim Đaravina, direktorka NVO Briga i predseravajuća Lokalnog odbora za javnu bezbednost (LOJB) u Goraždevcu Miroslavka Simonović i direktor za finansije u opštini Peć Jeton Abazaj predstavili u projekte na kojima rade i ukazali na probleme koji se odnose na održivi zeleni razvoj.

„Zajedno sa opštinom smo započeli projekat za proveru kvaliteta vazduha. Tražimo izvore zagađenja vazduha i trudimo se da zaustavimo to zagađivanje. Najveći zagađivači su tokom zime grejanje, saobraćaj je jedan od najvećih zagađivača. Takođe se i neke javne ustanove greju na azot“, rekao je Urim Đeravina.

Uvek smo u stanju da budemo blizu građana. Mi u Peći imamo šta da sačuvamo jer Bog nam je dao prirodu i moramo zajedno da je sačuvamo. Ponekad iako želimo imamo zakonskih problema da ulažemo u ekološke projekte.

„Imamo problem sa zakonom na centralnom i lokalnom nivou. Mi smo ove godine finansijski veoma dobri ali i kada ima para ne možemo da završimo neki projekat jer imamo probleme jer ne postoji mogućnost da damo to što imamo“, rekao je diirektor za finansije u opštini Peć Jeton Abazaj.

Miroslavka  Simonović iz NVO Briga, koja predsedava Lokalnim odborom za javnu bezbednost (LOJB) u Goraždevcu naglasila je problem uništavanja prirode u ruralnim područijima.

„Situacija nije baš na dobrom novou jer se uništavaju šume, ima deponija oko sela, njive su pune smeća, kanal koji navodnjava njive i livade donosi puno smeća i to puno zagađuje našu sredinu. U ruralnim sredinama ima dosta septičkih jama koje zagađuju životnu sredinu i to pitanje trebalo bi da se reši kanalizacijom“, kazala je Simonović.

Urim Đeravina kaže da je njihova ciljna grupa mlađa poplacija. Edukacija dece koja će znati da cene zdravu i čistu životnu sredinu od presudne je važnosti.

„Edukacija je najbitnija stvar, kao i podizanje svesti. Naša ciljna grupa su deca, radimo sa malom decom u školama, unadi da ih obrazujemo da je zaštita životne sredine najbitnija stvar“, kaže Đervina u emisiji Otvoreno o svemu.

Direktor za finansije u opštini Peć Jeton Abazaj rekao je da je opština u završnoj fazi radova na otvaranju pogona za prečišćavanje otpadnih voda u kojoj će se slivati sva gradska kanalizacija.

Izvor i foto: Radio Goraždevac

Comments

Pročitaj još