Kosovska policija: Hapšenja u izbornom danu zbog ometanja procesa glasanja

Kosovska policija je tokom sprovođenja operativnog plana za lokalne izbore u saradnji i koordinaciji sa tužilaštvom pokrenula pet predmeta i obradila pedeset četiri  izveštaja, navedeno je u saopštenju.

Na osnovu informacija koje su dale sve regionalne direkcije Kosovske policije, do zatvaranja biračkih mesta, predmeti su obrađeni po regionima; u Prištini (14) izveštaja i nijedan slučaj nije pokrenut, u južnoj Mitrovici (3) izveštaja i jedan pokrenut predmet, u Peći (4) izveštaja i dva pokrenuta predmeta, u Đakovici (11) izveštaja i nijedan pokrenut slučaj, u Prizrenu (13) izveštaja i nijedan pokrenut slučaj, u Uroševcu (5) izveštaja i nijedan pokrenut slučaj, i u Gnjilanu (4) izveštaja i dva pokrenuta predmeta.

Odlukom nadležnih tužilaca jedan slučaj Junik – Peć „Ometanje glasanja” gde je osumnjičeni zadržan 48 sati, (1) slučaj i Junik – Peć „Ometanje javnog reda i mira“ gde je osumnjičeni pušten u redovnom postupku i (1) slučaj u Vučitrnu „Falsifikovanje isprava“, koji je takođe nastavljen u redovnom postupku, slučaj u Vitini-Gnjilanu „Remećenje javnog reda i mira“ gde je osumnjičeni  pušten na slobodu, kao i predmet Kamenica-Gnjilane „Davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem“, gde su privedena dvojica osumnjičenih, navodi se u saopštenju policije.

Izvor: Radio Mitrovica sever

Comments