• Početna>
  • Vesti>

NKM: Komisija monitoriše programske sadržaje u skladu sa zakonom koji reguliše proces izborne tišine

Nezavisna Komisija za Medije (NKM), danas je uputila poziv svim medijima koji su licencirani da u potpunosti primene član 52. stav 1. Zakona o opštim izborima, pred kraj perioda koji je bio rezervisan za predizbornu kampanju i pred početak predizborne tišine.

“Nijedno lice i nijedno sredstvo javnog informisanja neće emitovati niti objavljivati nikakav materijal koji se odnosi na aktivnosti kampanje tokom perioda koji započinje dvadeset četiri (24) časa pre dana izbora pa sve do zvaničnog zatvaranja birališta. Poštovanje perioda izborne tišine od strane licenciranih medija (PAMU-a), osim što je zakonska obaveza, pomaže glasačima da analiziraju programe političkih partija predstavljene tokom predizborne kampanje. Stoga, se svako kršenje izborne tišine od strane medija, u ovom veoma važnom izbornom periodu, smatra mešanjem u volju i orijentaciju građana da glasaju za politički subjekt, prema njihovoj slobodnoj i demokratskoj definiciji i u slučaju da tokom monitoring utvrde kršenja, nezavisna komisija za medije će preduzeti mere u skladu sa zakonskim odredbama koje regulišu proces izborne tišine.

Komisija monitoriše programske sadržaje (24/7) medija, kako bi procenio njihovu usklađenost sa zakonskim okvirom, doprineo jačanju demokratije u ovom izbornom procesu koji je važan za budućnost građana Kosova”,stoji u saopštenju Nezavisne Komisije za Medije.

Izvor Radio Kosovska Mitrovica

Foto Reporteri

Comments

Pročitaj još