• Početna>
  • Vesti>

U toku konkurs za stipendiju “Privrednik” najuspešnijim studentima sa prebivalištem na KiM

Na inicijativu Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Fondacija “Privrednik” od 2017. godine stipendira najuspešnije studente koji imaju prebivalište na Kosmetu, ali ujedno pruža i pomoć za stručno usavršavanje, saopštila je Kancelarija za KiM Vlade RS.

Ta praksa se nastavlja i ove godine uz koordinaciju i podršku Kancelarije za KiM i Prištinskog univerziteta .

Pravo učešća imaju studenti čija je prosečna ocena najmanje 9,00 kao i studenti koji su do sada osvojili prve tri nagrade na saveznim i internacionalnim takmičenjima.
Konkursna dokumenta su:
• Prijavni list i Upitnik (preuzeti na sajtu Fondacije „Privrednik“)
• Dokumenta o uspehu u poslednje dve školske godine (tekuću i
prethodnu godinu, overena fotokopija kod notara), diplome i stečena priznanja
tokom školovanja i takmičenja
• Izvod iz matične knjige rođenih
• Uverenje iz katastra o posedovanju nekretnina za roditelje/staratelje
• Potvrda o prosečnom mesečnom primanju za 12 proteklih meseci za
oba roditelja ili potvrdu o nezaposlenosti
• Kopiju Rešenja o korišćenju socijalne pomoći Centra za socijalni rad (ako su oba roditelja nezaposlena)
• Potvrdu o statusu redovnog studenta u 2021/22. školskoj godini
Prednost pri izboru imaju kandidati slabijeg materijalnog stanja.
Konkurs je otvoren od 01. oktobra do 20. oktobra 2021. godine. Studenti su dužni do 30.10.2021. dostaviti potvrdu o naknadno položenim ispitima koji se uzimaju u obzir kod konačne ocene o ispunjenosti uslova Konkursa.
Odluka o prijemu doneće se saglasno Pravilniku Fondacije “Privrednik”, u roku od 45 dana.
U skladu sa propisanim uslovima usled pandemije virusa Covid 19 neće se održati testiranje kandidata testovima kognitivnih sposobnosti i testovima ličnosti.
Usmeni intervjui će se realizovati po proceni rukovodstva Fondacije o čemu će kandidati biti naknadno obavešteni.

Prijave dostaviti lično na adresu:
Biro Kancelarije za Kosovo i Metohiju u Kosovskoj Mitrovici Oslobođenja b.b. ili elektronskom poštom na www.fondprivrednik.org.rs

Izvor Radio Kosovska Mitrovica

Comments

Pročitaj još