• Početna>
  • Vesti>

Suniog: Građani Kosova imaju pravo na nezavisne i efikasne institucije

Šef Kancelarije Evropske unije na Kosovu Tomaš Suniog je u susret Danu Evrope, u uslovima pandemije kovid-19, pohvalio građane i institucije Kosova na sposobnosti da se suoče sa pandemijom kao i drugi u Evropi i dodao da je ponosan što je EU još jednom dokazala svoju posvećenost Kosovu, podržavajući ga u borbi  protiv pandemije.

„Kao i u drugim aspektima života, pandemija COVID-19 je donela izazove bez presedana za kosovske institucije vladavine prava. Od presudnog je značaja obezbediti da dobro funkcionišu čak i usred ograničenja zbog pandemije. Važno je da sačuvamo evropske vrednosti i temelje na kojima su naša društva izgrađena. Vladavina prava je takva vrednost. Načelo vladavine prava je osnova zdravog, demokratskog društva i od presudnog je značaja za bezbednost i sigurnost svake osobe“, naveo je Suniog u autorskom tekstu.

Dodao je da EU trenutno ulaže oko 50 miliona evra da bi ojačala vladavinu prava na Kosovu i u tom kontekstu, pozdravio nacrt Strategije i Akcionog plana za vladavinu prava na Kosovu, koji proizilazi iz Funkcionalne ocene sektora vladavine prava, koja se vrši od 2017. godine uz punu podršku EU i drugih međunarodnih partnera.

„Strategija predstavlja konkretne mere usmerene na povećanje delotvornosti mehanizma za suzbijanje korupcije, jačanje sudstva i tužilaštva, unapređenje pristupa pravdi, kao i na reformisanje Ministarstva pravde u smislu uslova za integraciju u EU. Nadam se da će naša posvećenost biti od koristi za blagovremenu finalizaciju nacrta Strategije i Akcionog plana. Spremni smo da podržimo njihovu primenu“, istakao je Suniog.

Naglasio je da se EU zalaže za jačanje mandata i Agencije za borbu protiv korupcije, i unapređenje sistema za prijavu imovine.

Govoreći o idejnom dokumentu za oduzimanje neopravdano stečene imovine, na osnovu kog će se izraditi zakon, Suniog je naveo da oduzimanje imovine u parničnom postupku ne bi trebalo da zamenili ili naruši primenu postojećeg pravnog okvira za oduzimanje imovine u krivičnom postupku, koji je i robustan i u skladu sa međunarodnim i evropskim standardima i da bi organi vlasti trebalo da se usredsrede na njegovu punu primenu.

„Pomoć Kosovu da postigne opipljivi napredak u vladavini prava moj je prioritet, nešto što je blisko mom srcu otkada sam došao na Kosovo septembra prošle godine. Nastaviću da podržavam taj sektor tokom svog mandata, zato što verujem da građani Kosova imaju pravo da očekuju nezavisne i efikasne institucije vladavine prava koje su njima na usluzi“, naveo je Suniog u autorskom tekstu.

Naglasio je da mladi Kosova zaslužuju svaku priliku isto kao i njihovi vršnjaci u ostatku Evrope.

„Da bi se to desilo, od presudnog je značaja da postoji čvrsta vladavina prava koja će služiti svima na Kosovu“, zaključio je Suniog u čestitku „Srećan Dan Evrope“.

Izvor Kosovo Online

Comments

Pročitaj još