Održana 34. Redovna sednica SO Severna Mitrovica

U skupštinskoj sali opštine Severna Mitrovica, održana je 34. Redovna sednica SO Severna Mitrovica, na kojoj je predsedavajući Dejan Gurešić odbornike upoznao sa Dnevnim redom:

1.Usvajanje zapisnika sa 33. Redovne sednice SO Severna Mitrovica

2.Donošenje odluke o prenosu opštiniskih prihoda iz 2020 u 2021. godinu

3. Donošenje odluke o prenameni opštinskog poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, na zahtev Direkcije za urbanizam i katastar.

4.Razno

Nakon usvojenog zapisnika sa prethodne sednice SO Severna Mitrovica, izlaganje po drugoj tački dnevnog reda imala je zamenica gradonacelnika opstine Severna Mitrovica.

Hodzic je istakla da su sopstveni prihodi opštine Severna Mitrovica, koji su preneti iz 2020. u 2021. raspoređeni na predlog Ministarstva finansija I to po sledecim budzetskim kategorijama: robe i usluge u iznosu 83.58 evra, subvencije i transferi u iznosu 82.242.90 evra, kao i za kapitalne rashode u iznosu od 27.105.50 evra.

Pored toga, preneta su i preostala sredstva iz kategorije Razvojnog fonda:

  •  3.500.000 eura za izgradnju Kulturnog centra u Severnoj Mitrovici,
  •  179.982.45 evra za eksproprijaciju zemljišta,
  • 159.92 evra za izgradnju Vatrogasne stanice,
  • 501.40 evra za izgradnju Sportske dvorane
  • 399.900 za Regionalni institutut za kulturu.

Što se tiče sredstava za izgradnju “Regionalnog institta za kulturu”, ona se prenose iz godine u godinu, jer izdvojena sredstva nisu dovoljna za implementaciju ovog projekta.

Lokalna samouprava očekuje da Odbor koji upravlja Razvojnim fondom (Fond za razvoj Severa), u saradnji sa opstinskim organima prenameni ova sredstva za neki drugi projekat. 

Treća tačka dnevnog reda bila je donošenje odluke o prenameni opštinskog poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, na zahtev Direkcije za urbanizam i katastar.

Iz Lokalne samouprave kažu da u saradnji sa UN Habitatom opštinska Direkcija za katastar i urbanizam aktivno radi na izradi opštinskog i urbanističkog razvojnog plana, da je nacrt ovog plana završen, ali i da do finalne verzije ima još dosta posla.

Izvor RKM/Saopštenje

Comments