Opština Severna Mitrovica i Nova društvena inicijativa potpisale memorandum o poslovnoj saradnji na web-portalu opštine

Nova društvena inicijativa (NSI) i Opština Severna Mitrovica potpisale su memorandum o poslovnoj saradnji na daljem unapređenju web-portala www.esevernamitrovica.com.

Memorandum su potpisali gradonačelnik Opštine Severna Mitrovica, Milan Radojević i izvršna direktorka Nove društvene inicijative Jovana Radosavljević.

Potpisanim dokumentom dve strane su iskazale nameru da rade na daljem poboljšavanju sajta posvećenog radu Opštine Severna Mitrovica, najpre deljenjem što više informacija i opštinskih dokumenata sa javnošću, ali i obukom dva opštinska službenika da stvaraju sadržaje i održavaju sajt zajedno sa Novom društvenom inicijativom.

U narednom periodu planirano je da, pored već postojećih mehanizama elektronskog učešća građana u radu opštine, poput sistema „Sistem 48“ i „Pitajte gradonačelnika“, NSI i Opština Severna Mitrovica rade i na razvoju sistema za elektronske konsultacije o nacrtima opštinskih akata – „e-Prticipacija“.

“Sistem 48“ i „Pitajte gradonačelnika“ uspostavljeni su novembra 2018. godine kako bi se građanima pružila mogućnost da elektronskim putem upute zahtev ili pitanje, bilo za opštinsku upravu ili Kabinet gradonačelnika i dobiju odgovor u najkraćem mogućem roku.

Do sada je putem „Sistema 48“ upućeno osam zahteva, dok je gradonačelniku upućeno 25 pitanja a portal posetilo je 10,930 korisnika 36,420 puta. 

Aktivno praćenje, interesovanje za i učešće u radu lokalne samouprave od strane građana preduslov je za donošenje odluka i politika koje će biti u skladu sa interesima najvećeg broja stanovnika Severne Mitrovice.

Nova društvena inicijativa poziva sve sugrađane da iskoriste zakonske i druge mogućnosti koje im se pružaju da osiguraju da se i njihovo mišljenje zabeleži i čuje.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments