CIK odobrio preporuku za ponovno brojanje glasova na 12 biračkih mesta

Centralna izborna Komisija odobrila je, na današnjem sastanku, preporuku Centra za brojanje i rezultate o prebrojavanju glasova na 12 biračkih mesta, prenosi Koha.

Iz Komisije za ljudska prava Burim Ahmetaj pojasnio je da su nepotpuni obrasci sa biračkih mesta, odnosno da nedostaju potpisi komisija i da se iz tog razloga traži ponovno brojanje.

„Postoje slučajevi kada nedostaje sam obrazac, ali u većini slučajeva su nepotpuni obrasci bez potpisa. Preporuka je da se na svim tim biračkim mestima pređe na potpuno i delimično prebrojavanje“, rekao je Ahmetaj.

Predsednica CIK-a Valjdete Daka rekla je da su u poređenju sa prethodnim izborima zahtevi za ponovno brojanje na biračkim mestima mnogo manji.

Ponovno prebrojavanje glasova izvršiće se u  opštinama: Đakovica (1), Kosovo Polje (1), Orahovac (1), Podujevo (3), Prizren (2), Srbica (1), Suva Reaka (1), Uroševac (1), i Vučitrn (1).

Izvor: Koha ditore , Kosovo Online

Foto: Economia online

Comments