Počela dezinfekcija poplavljenih javnih površina i privatnih objekata

U srpskim sredinama na teritoriji Kosova i Metohije koje su nedavno pogođene poplavama u toku je dezinfekcija javnih površina i privatnih objekata. Nakon povlačenja vode, stvorili su se uslovi da radnici javnih komunalnih preduzeća u srpskim sredinama, prvenstveno u Lipljanu, Kosovskoj Kamenici, Gračanici, Klini prionu na raščišćavanje terena i tretiranje poplavljenih površina, kako bi se život što pre normalizovao.

Površine i objekti koji su kontaminirani usled izlivanja reka i bujičnih tokova, tretiraju se rastvorom hlora koji je Kancelarija za Kosovo i Metohiju obezbedila u saradnji sa Zavodom za biocide i medicinska sredstva.
Pomoćnica direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Svetlana Miladinov kaže da su već danima komunalne ekipe na terenu, u mestima koja su najviše poplavljena, u Lepini, Donjoj Gušterici, Lapljem Selu, Kuzminu, Ranilugu…

„Kao što smo i obećali, čim su se stvorili uslovi, krenulo se sa sanacijom posledica poplava, prvenstveno dezinfekcijom. Istovremeno, naši radnici iz komunalnih preduzeća, uz upotrebu mehanizacije odvoze na deponije otpadni materijal koji je ostao nakon povlačenja reka sa navedenih područja. Sada su se stekli uslovi i za crpljenje vode i čišćenje bunara, kako bi se uradila neophodna dezinfekcija odgovarajućim reagensima koje je Kancelarija za KiM obezbedila u saradnji sa Institutom za javno zdravlje “Batut”, iz Beograda. Sušači su na terenu i izvlače vlagu iz poplavljenih stambenih objekata. Nakon saniranja, Kancelarija će izdvojiti i sredstva neophodna za dalju normalizaciju života naših građana na ovom prostoru“, kaže Miladinov.

Ona se zahvalila svima koji danima na terenu pomažu da se život što pre vrati u normalu.

„Naši predsednici opština imaju izuzetnu saradnju sa direktorima centara za socijalni rad, kao i volonterima Crvenog Krsta Kosova i Metohije, svi rade kao jedan da se posledice poplava što pre saniraju“, napominje Miladinov.

Izvor RKM saopštenje

Comments