Konferencija za štampu Kombinata „Trepča“ u Leposaviću

Na konferenciji za štampu generalni direktor Kombinata Trepča“ Jovan Dimkić saopštio je da posle havarije na jalovištu u Leposaviću tehnički deo sanacije je završen i proizvodnja posle redovnog remonta može da počne. Kvalitet vode u reci Ibar, po izveštajia Ekološke komisije Kombinata, Zavoda za javno zdravlje u Kosovskoj Mitrovici i Raški , nije ugrožen.

Dimkić je ukazao da je potvrđeno da kvalitet vode reke Ibar nije ugrožen i da javnost koja je bila uznemirena i zabrinuta može da odahne i da se osloni na izveštaje stručnih nadležnih ekipa, a ne „zlonamernih pojedinaca i medija koji su ovu stvar napumpali do neslućenih razmera predstavljajući je kao ekološku katastrofu“.

„Na sreću to nije bila katastrofa i ne bi smelo da do nje dođe. Verujem da je ovo i pouka za medije da obaveštavanje javnosti čine na mnogo ozbiljniji način, da uvažavaju izjave i procene nadležnih, u ovom slučaju u Kombinatu Trepča, a da se oslanjaju i na stručne izveštaje nadležnih inspekcijskih službi, ali nikako na izjave zlonamernih pojedinaca ili nekih lokalnih političara koji nisu stručni za ovu materija, a izgleda da nisu baš ni dobronamerni“, rekao je Dimkić.

Dimkić je izneo detaljne rezultate i izveštaje nakon radnji koje su preduzele, kako stručne ekipe iz Bora, specijalozovane za ovakve događaja, tako i stručnjaci iz Raške, inspekcijski organi iz Prištine i nadležne službe samog Kombinata Trepča.

„Imamo vrlo detaljne rezultate sa desetak mesta na kojima su uzimani uzorci 2-3 uzastopno, a juče je uzeto uzorkovanje Ibra u Raški na nekolike mesta i svi oni pokazuju da se ne radi ni o kakvom zagađenju koje je prouzrokovano ovim događajem. Naša služba koja radi u okviru Instituta i koja redovno radi kompletan monitoring parametara kvaliteta vazduha, zemlje i vode, zaključila je na osnovu analiza u prethodnim danima da se akcident koji se desio 17. januara u Leposavići nije uticao na kvalitet vode reke Ibar“, rekao je Dimkić.

Prema njegovim rečima, prioritet Kombinata “Trepča” je zaštita ljudi i njihovih života, ali i životne sredine, U tom cilju menadžment preduzeća odličio je da, i pored preporuka koje su stigle iz Prištine i Bora da je moguće nastaviti proizvodnju, ulože dodatne napore u ojačavanje bedema na jalovištu.

On je dodao da će se jalovište koje je trenutno u funkciji koristiti još narednih nekoliko godina i zbog toga, kako je rekao, već napravljen plan glavni projekat za obezbeđivanje novog mesta na kojem će se odlagati jalovina iz Flotacije u Leposaviću.

Izvor: TV Most

Comments