Jevtić: Povratak i ekonomsko osnaživanje glavni prioriteti u 2021. godini

Ministarstvo za zajednice i povaratak u saradnji sa Kancelarijom Evropske unije na Kosovu, a u partnerstvu sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), sprovodi četvrtu fazu ”Programa za stabilizaciju zajednica (EU CSP-4)”.

Četvrta faza Programa je počela sa zakašnjenjem krajem 2020. godine zbog pandemije korona virusa, ali uprkos tome, do sada su uspešno dodeljena 22 individualna podsticajna sredstva u vidu opreme i alata za pokretanje ili proširenje postojećih delatnosti i poslova u opštinama Mamuša, Uroševac, Gnjilane, Štimlje, Klina, Kosovo Polje, Đakovica, Peć, Mitrovica, Vučitrn i Prizren, ističe se u saopštenju iz Ministarstva za zajednice i povratak.

Dodaje se da su, u sklopu istog programa, uspešno realizovana i dva projekta za zajednice: „Kabinet za informatiku“ u opštini Južna Mitrovica i „Ulična rasveta u selu Vojinovce“ u opštini Štimlje.  

„Vulkanizerska oprema, građevinski alati, stomatološki instrumenti, oprema za moleraj, elektro-aparati, oprema za čišćenje prostorija i pranje tepiha, oprema za video-snimanje i reprodukciju su samo neke delatnosti koje smo u ovoj rapodeli podržali sa Kancelarijom EU. Poboljšanje uslova života i otvaranje novih radnih mesta za mlade u vremenima izuzetno loše ekonomske situacije uzrokovane pandemijom, od presudnog je značaja za sprečavanje trenda odlaska mladih sa Kosova. Naš glavni strateški partner u stvaranju novih ekonomskih mogućnosti u 2021. godini jeste Kancelarija EU na Kosovu“, izjavio je ministar za zajednice i povratak, Dalibor Jevtić.

Direktnu korist od 22 individualna projekta, imala su 494 pojedinca iz svih zajednica, dok je novi Kabinet za informatiku opremljen za 300 učenika iz aškalijske zajednice, a od nove ulične rasvete će direktnu korist imati oko 170 pripadnika albanske i drugih zajednica, pojašnjavaju iz Ministarstva.

U toku 2021. godine, Ministarstvo za zajednice i povratak i Kancelarije EU na Kosovu planiraju da, preko partnerske organizacije IOM, u okviru Programa za stabilizaciju zajednica podrže još 66 individulalnih i 15 projekata za zajednice na Kosovu.

Izvor; Radio Kosovska Mitrovica

Comments