Crveni krst Kosovska Mitrovica u stalnom kontaktu sa oštećenim domaćinstvima

Crveni krst Kosovska Mitrovica saopštio je da je nakon jutrašnjeg obilaska potencijonalno plavnih područja na teritoriji naše Opštine utvrdio da je u naselju Česmin lug, u neposrednoj blizini reke Ibar, došlo do plavljenja pet domaćinstava.

Nakon razgovora sa Ismetom Zaimovićem, stanovnikom jedne od plavljenih kuća, Crveni krst naglasio je da je juče negde oko 9 sati došlo do naglog porasta nivoa reka Ibar i Sitnice, čije je ušće u neposrednoj blizini. Tom prilikom je poplavljeno pet domaćinstava.

“Obišli smo sve kuće, ali smo kontakt ostvarili samo sa navedenim Ismetom a jedna porodica je po navodima komšija otišla privremeno kod rođaka a ostali su smešteni kod komšije i u trenutku obilaska su spavali nakon cele noći dežuranja” navodi se.

Crveni krst Kosovska Mitrovica je iz razgovora sa komšijama i samim Zaimovićem zaključio da pogođena domaćinstva prehrambene proizvode i hrane imaju dovoljno, ali da će im trebati pomoć u fazi oporavka (sušilice) i zamolio oštećene im se obrate za sve što im je potrebno.

“Voda se povlači a tokom dana ćemo ponovo obići teren i pokušati da uspostavimo kontakt sa navedenim licima. Na licu mesta smo ostvarili kontakt sa gradonačelnikom i njegovim timom” zaključuje Crveni krst Kosovska Mitrovica.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments